Việt Nam bị xếp vào loại tồi tệ trong vấn đề tự do Tôn Giáo
Vào ngày 1 tháng Năm vừa qua, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ đã đưa ra một báo cáo nêu bật các nước bách hại tôn giáo tồi tệ nhất trên thế giới. Từ báo cáo hằng năm này, Ủy Ban khuyến cáo Bộ Ngoại Giao hãy tìm ra phương thế tốt nhất để bênh vực tự do tôn giáo, thường là trừng phạt những nước vi phạm nhằm tạo áp lực lên các quốc gia này trong việc cải thiện khoan dung tôn giáo.
 
Năm nay, trong các nước đứng đầu danh sách vi phạm tự do tôn giáo tệ hại nhất có Việt Nam, và vì thế, Ủy Ban đã khuyến cáo Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa những quốc gia này vào hạng “các nước đặc biệt quan tâm.”
Riêng về Việt Nam, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ ghi nhận rằng, nhà cầm quyền tiếp tục bách hại các cộng đồng tôn giáo độc lập và những nhóm tôn giáo của các sắc dân thiểu số, chẳng hạn như Tin Lành Hmong và Phật giáo Khmer Krom.
 
Đối với đạo Công giáo, Ủy Ban cho rằng mặc dầu có thỏa thuận trong năm 2023 về việc bổ nhiệm vị đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, chính quyền cộng sản vẫn tiếp tục ngăn cản hoạt động của các linh mục, đặc biệt ở những vùng sắc dân thiểu số.
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com