Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Tagle làm đặc phái viên tại Đại hội Thánh thể toàn quốc Hoa kỳ
 
Hôm thứ Bảy ngày 18 tháng 5 vừa qua, Tòa Thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Hồng y Luis Tagle, Bộ trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng, làm đặc phái viên của ngài tại Đại hội Thánh Thể Toàn Quốc Hoa Kỳ, sẽ được cử hành tại thành phố Indianapolis từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 sắp đến. Đức Hồng y Tagle sẽ chủ sự Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể Toàn Quốc Hoa Kỳ lần thứ 10.
 
Đức Hồng y Tagle từng du học tại Hoa Kỳ từ năm 1987 đến năm 1991 và lấy bằng tiến sĩ thần học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
 
Ngày 19 tháng 5 vừa qua cũng đánh dấu sự khởi đầu Bốn Tuyến Đường Hành Hương Thánh Thể từ bốn địa điểm ở Hoa Kỳ: Tuyến đường Đức Mẹ từ phía bắc ở Hồ Itasca, tiểu bang Minnesota; Tuyến đường Thánh Êlizabet Seton ở phía đông bắt đầu từ New Haven, tiểu bang Connecticut; Tuyến đường Thánh Juan Diego từ phía nam, xuất phát ở Brownsville, tiểu bang Texas; và Tuyến đường Thánh Junipero Serra từ phía tây, bắt đầu ở San Francisco, California. Đi qua nhiều tiểu bang trong vòng 2 tháng, các tuyến đường hành hương sẽ hội tụ về Indianapolis.
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com