Tin Vatican: TÒA THÁNH XIN LỖI SAU LỜI NHẬN XÉT CỦA ĐỨC THÁNH CHA BỊ XEM LÀ XÚC PHẠM GIỚI ĐỒNG TÍNH
 
Hôm thứ Ba ngày 27 tháng 5 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã phát đi một lời xin lỗi về một nhận xét của Đức Thánh Cha Phanxicô và nói rằng ngài “không hề có ý định xúc phạm bằng những thuật ngữ kỳ thị đồng tính, và ngài ngỏ lời xin lỗi đối với những ai cảm thấy bị xúc phạm bởi việc sử dụng từ ngữ như thế do người khác kể lại.”
 
Thông báo của Tòa Thánh không khẳng định cũng không phủ nhận việc Đức Thánh Cha đã sử dụng từ ngữ kỳ thị đồng tính trong một cuộc họp kín với Hội đồng Giám mục Ý hôm 20 tháng 5 tại Vatican. Trong cuộc họp này, khi được hỏi về việc thu nhận vào chủng viện những người nam tuyên bố đồng tính, Đức Thánh Cha nói rằng chủng viện có quá nhiều “gã pêđê” rồi nên không thể nhận họ.
 
Năm 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô ủng hộ Huấn thị năm 2005 của Bộ Giáo Dục Công Giáo của Tòa Thánh về việc Giáo hội luôn tôn trọng những người đồng tính, nhưng không thể nhận vào chủng viện hoặc cho phép nhận thánh chức đối với những người thực hành đồng tính, có khuynh hướng đồng tính lâu đời, hoặc ủng hộ cái gọi là “văn hóa đồng tính”.
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com