Tin Vatican: Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA CHO THÁNG 6
 
Chiều ngày 28 tháng 5 vừa qua, Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng đã phổ biến video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho tháng 6. Đó là Cầu Cho Những Người Phải Trốn Chạy Khỏi Đất Nước Của Mình.
Trong video, Đức Thánh Cha nói: “Cảm giác mất đi cội nguồn hoặc không biết mình thuộc về đâu thường đi kèm với tổn thương mà những người buộc phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh hoặc nghèo đói phải trải qua. Hơn nữa, ở một số quốc gia đến, người di cư bị coi là mối đe dọa cùng với nỗi sợ hãi”.
 
Trước thực tế ngày càng nhiều bức tường được dựng nên, chia cắt các gia đình và những bức tường của con tim, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu hãy chào đón người di cư, vì đó là chào đón Chúa Kitô.
 
Đức Thánh Cha cũng khuyến khích việc thúc đẩy một nền văn hóa xã hội và chính trị nhằm bảo vệ các quyền và phẩm giá của người di cư, giúp họ có thể phát huy hết tiềm năng và giúp họ hội nhập.
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com