Hỏi: xin cha cho biết có luật nào buộc phải rước lễ khi tham dự Thánh Lễ không?
 
Trả lời: Trước hết, cần nhắc lại mục đích của Thánh Lễ cử hành trong Giáo Hội.
 
Thánh Lễ Tạ Ơn (Eucharist) – hay còn gọi vắn tắt là lễ Misa – là việc cử hành phụng vụ thánh cao trọng nhất trong Giáo Hội Công Giáo từ xưa đến nay. Thánh Công Đồng Vaticanô II đã gọi đây là “đỉnh cao của đời sống Giáo Hội” vì trong Thánh Lễ Tạ Ơn, toàn thể cộng đồng dân Chúa “cùng nhau qui tụ ngợi khen Chúa giữa lòng Giáo Hội, thông phần Hiến Tế và ăn tiệc của Chúa.” (x. Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh, SC, số 10).
 
Nói khác đi, Thánh lễ Tạ Ơn là việc làm sống lại qua nghi thức phụng vụ Bữa Ăn của Chúa Giêsu với 12 Tông Đồ trong buổi chiều trước đêm Người nộp mình để chịu chết ngày hôm sau trên thập giá, cũng là bàn thờ để Người dâng Hy Tế đền tội cho nhân loại. Như thế, Thánh lễ Tạ ơn vừa diễn lai Bữa Tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu vừa cử hành lại Hy Tế của Người dâng lên Chúa Cha trên bàn thờ ngày nay cùng thể thức và mục đích như xưa trên thập giá. Trong Bữa Ăn này, Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể để biến bánh và rượu nho thành mình và máu Chúa cho “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời.” (Ga 6:54 ).
 
Vì thế Thánh Lễ Tạ Ơn là việc đạo đức cao trọng nhất và có giá trị cứu độ nhất cho những ai tham dự với tất cả lòng tin và mộ mến.
 
Giáo Hội qui định việc cử hành Thánh lễ với hai phần chính là phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể:
 
I- Phụng vụ lời Chúa (Liturgy of the word): với các bài đọc lấy từ Kinh Thánh Cựu và Tân Ước trong chu kỳ 3 năm.
 
Giáo dân tham dự Thánh lễ được mời gọi sốt sắng lắng nghe lời Chúa qua các bài kinh thánh này cũng như chú ý nghe lời giải thích và áp dụng qua bài giảng của linh mục chủ tế.
 
Ngoài ra, cũng phải tích cực tham dự trong phần đáp ca và các phần ứng đối khác kể cả lời nguyện giáo dân trong thánh lễ. Lời Chúa cũng là của ăn nuôi linh hồn con người như Kinh Thánh đã chép: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” ( Mt 4:4)
 
II- Phụng vụ thánh thể (liturgy of the Eucharist): diễn lại bữa ăn của Chúa Giêsu với 12 tông đồ. Trong bữa ăn này, Chúa Giêsu đã biến bánh và rượu lần đầu tiên thành chính mình và máu thánh Người cho các ông ăn và uống, kể cả cho Phêrô sắp chối Chúa và cho Giuđa sắp nộp Thầy.
 
Như thế, thánh lễ, về một phương diện, là bữa ăn của Chúa Giêsu với 12 tông đồ trong đêm Người bị bắt vì Giuđa phản bội, bán Chúa cho các thượng tế và kỳ mục Do Thái.
 
Giáo Hội tha thiết mong muốn giáo dân tham dự cách trọn vẹn và sốt sắng cả hai phần chính trên đây của Thánh Lễ Tạ Ơn. Nghĩa là phải chú ý nghe lời Chúa qua các bài đọc và qua phần diễn giảng ý nghĩa và áp dụng thực tế của bài giảng. Trong phần phụng vụ thánh thể, hiệp lễ (hay rước lễ) là phần chủ yếu vì qua đó người th
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com