Hỏi: 

  Ở một nhà Dòng kia có xây một Vườn gọi là “Vườn Cầu Nguyện”.  Ai muốn dựng bảng ( bia) xin cầu nguyện có thể lựa chọn nhiều cỡ bảng khác nhau với giá tiền dâng cúng và hứa hẹn ân huệ thiềng liêng khác nhau. Thí dụ, bảng loại thường thì được hưởng một “Lễ thường” còn bảng đặc biệt thì được hưởng một lễ “đặc biệt”.  Dĩ nhiên phải dâng cúng số tiền “đặc biệt”.  Xin cha cho biết trong Giáo Hội có loại “Lễ Đặc Biệt” này không?

Trả lời:

  Trước khi trả lời câu hỏi trên, tôi xin được nhắc lại điều tôi đã viết trong một bài trước đây về  tội “mại thánh = Simonia” và việc ghi công đức của những ân nhân giúp xây Nhà Dòng, Nhà Thờ, Tu Viện, Trường học, Nhà nuôi trể mồ côi hay khuyết tật ….

  Dĩ nhiên các việc từ thiện nói trên, khách quan mà nói, thì  đều đáng khen ngượi, vì giá trị bác ái đáng khuyến khích và đề cao của nó.

  Tuy nhiên, cần phân biệt rõ điều này là: làm việc bác ái thực sự vì lòng mến Chúa, yêu người và yêu  mến Giáo Hội thì khác xa với việc mua danh tiếng hư hão qua những việc xem ra “có vẻ bác ái” nhưng thực chất chỉ  là khoa trương về  việc làm của mình cho nhiều người biết. Liên quan đến điều này, chúng ta hãy đọc lại Chúa Giêsu đã căn dặn các Tông Đồ xưa như sau:

   “Khi làm việc lành phúc đức, anh  em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.  Bằng không, anh  em sẽ chẳng được Cha của anh  em, Đấng ngự trên trời ban thưởng… khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố thí của anh  em được kín đáo. Và Cha của anh  em Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh  em.” (Mt  6: 1, 3-4)

  Như thế,  người tín hữu Chúa Kitô cũn

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com