Bạn thân mến,

  Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin được dựa trên những chỉ dẫn từ Hội Thánh về Mạc Khải.  Một cách tổng quát, Mạc Khải có thể được phân loại ra thành những “Mạc Khải Chung” (Public Revelation) và phần còn lại là những “Mạc Khải Riêng Cá Nhân” (Personal Revelation).  Những Mạc Khải Chung đã được chấm dứt sau khi Thánh Tông Đồ cuối cùng lìa đời và quyển Tân Ước được hoàn tất .  Những Mạc Khải này được lưu truyền đến chúng ta qua quyển Kinh Thánh và những truyền thống phụng vụ của Giáo Hội.  Mặc dầu rằng những mạc khải chung không có nữa, nhưng Hội Thánh với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, có thể giúp chúng ta phát triển và tìm hiểu sâu rộng hơn về kho tàng đức tin đặc biệt này.

  Những Mạc Khải Riêng bao gồm những mạc khải còn lại đến từ cá nhân qua thời gian. Những mạc khải này có rất nhiều và lưu truyền hạn chế trong nhân gian. Trên phương diện này, chúng ta cần cẩn thận trong việc tìm hiểu xem nguồn gốc của những mạc khải này có đáng tin cậy hay không. Giáo Hội không có trách nhiệm quan phòng thiêng liêng cho tất cả những mạc khải riêng tư. Thông thường thì các Giám Mục địa phương có quyền quyết định cuối cùng liên quan đến những mạc khải này.  Do đó người tín hữu không nhất thiết phải tin vào tất cả những điều đến từ những mạc khải cá nhân. Trong những mạc khải cá nhân thì Giáo Hội có thể phê chuẩn rằng:

1.  Những điều ấy không đi ngược lại với những Giáo lý Công Giáo. Những điều nào không thích hợp bắt buộc phải tự bỏ và không được loan truyền.
2.  Những điều này có thể chấp nhận được bởi các tín hữu trên phương diện nhân bản. 

  Tóm lại, Hội Thánh khuyến khích tín hữu nên đặt trọng tâm đời sống đức tin của mình vào những mạc khải chung như Kinh Thánh. Những mạc khải riêng có thể hữu ích cho đời sống đạo đức thiêng liêng nếu được chấp thuận. Tựu chung thì bản chất cốt yếu nhất của đời sống thiêng liêng là hòa hợp tâm tình cá nhân của mỗi người theo ý Chúa. Nếu chúng ta đã có được những ý thức đó rồi thì những vấn đề khác là phụ thuộc. Để phát triển những nhân đức về tâm linh này cần có thời gian và sự cố gắng vươn lên hằng ngày, không chỉ nương nhờ độc nhất vào một lời cầu nguyện đặc biệt.  

  Những mạc khải được chú trọng tới trong quyển “The Mystical City of God” đã được phê chuẩn là hữu ích bởi Đức Giáo Hoàng Benedict XIV, Clement XIV, Leo XIII và Pius XI.  Như những sách vở thiêng liêng khác, đây là những quyển sách rất tốt cho đời sống đạo đức, nhưng đây không phải là những tín điều của Hội Thánh, do đó tín hữu không bắt buộc phải tin và tùng phục theo những mạc khải này.

  Ban Vấn Đáp

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com