CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ GIÁNG SINH, 2010

  Toàn thể cộng đồng Dân Chúa tại giáo xứ ĐMHCG sẽ long trọng mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh theo chương trình như sau:

          Thứ Sáu, 24/12: Đại Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh
 
                   5:00PM: Hoạt cảnh Giáng Sinh
                   5:30PM: Thánh Lễ Trọng Thể I (Dành cho thiếu nhi, giới trẻ)
                   8:00PM: Thánh Ca Vọng Giáng Sinh
                   8:30PM: Thánh Lễ Trọng Thể II (Dành cho người lớn)
 
          Thứ Bảy, 25/12: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
                           
                  10:00AM: Thánh Lễ Trọng Thể I
                  12:00PM: Thánh Lễ Trọng Thể II    
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com