Mùa Giáng Sinh - Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

 

   Mùa Giáng sinh bắt đầu từ Lễ Giáng Sinh (ngày 25 tháng 12) đến hết ngày Lễ Hiển Linh hay Lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa (tùy giáo phái) với ý nghĩa mừng sự kiện Chúa Giêsu giáng trần năm xưa.

   Lễ Hiển Linh (Epiphany) vốn chính thức rơi vào ngày 6 tháng giêng, nay được dời và cử hành vào ngày Chúa Nhật giữa ngày 2 và 8 tháng giêng. Lễ này đánh dấu kết thúc Mùa Giáng Sinh. ‘Epiphany’ có gốc ở từ Hi lạp epiphanein – hàm nghĩa một sự tỏ hiện, xuất hiện, vén mở ra. Từ ngữ này vốn được dùng để mô tả những sự kiện thần khải hoặc những cuộc viếng thăm của các bậc vị vọng. Một cách tự nhiên, các Giáo Hội nói tiếng Hi lạp ở Đông Phương đã áp dụng từ ngữ này để mô tả sự kiện Thiên Chúa xuất hiện trong thân phận phàm nhân. Xuất phát từ ý nghĩa đó, một số Giáo Hội ở Đông Phương đã cử hành lễ ngày 6 tháng giêng để tưởng nhớ việc Đức Giêsu chịu phép rửa ở sông Gio-đan và việc Người làm phép lạ đầu tiên tại Cana. Một số Giáo Hội khác cử hành ngày này để tưởng nhớ cuộc giáng sinh của Chúa. Cuối cùng, cả hai được kết hợp lại.

  Những bài thánh ca giáng sinh vẫn còn tiếp tục cho đến Lễ Hiển Linh. Còn Lễ Thánh Gia sẽ rơi vào Chúa Nhật giữa Lễ Giáng Sinh và ngày đầu năm dương lịch, 1 tháng giêng. Ngày 26 tháng 12 được dành để kính nhớ vị thánh tử đạo đầu tiên: Thánh Stê-pha-nô. Ngày hôm sau, 27 tháng 12, kính nhớ Thánh Gio-an Tông Đồ, tác giả Sách Tin Mừng. Ngày 28 là Lễ Các Thánh Anh Hài, ôn lại câu chuyện trong Phúc Âm về những biến cố xảy ra xung quanh cuộc chào đời của Chúa Giê-su.

  Tuần Bát Nhật Giáng Sinh bắt đầu từ ngày lễ Giáng Sinh (25 tháng 12) và chấm dứt vào ngày1 tháng giêng, đầu năm mới. Cuối cùng, mùa Giáng Sinh được khép lại bằng Lễ Hiển Linh. Hang Đá và các loại trang trí khác được thu dọn.... Hẹn lại mùa Giáng Sinh năm sau!

 [emmanuel]

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com