Lịch Sinh Hoạt Phụng Vụ

- Chúa Nhật 8/4. Chúa nhật II Phục Sinh năm B. Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót.

- Thứ Hai 9/4. Lễ Truyền Tin. Lễ Trọng.

- Thứ Ba 10/4 trong Tuần II Phục Sinh.

- Thứ Tư 11/4. Lễ Thánh Stanislau, Giám mục, Tử đạo. Lễ Nhớ.

- Thứ Năm 12/4 trong Tuần II Phục Sinh.

- Thứ Sáu 13/4. Lễ Thánh Martinô I, Giáo hoàng, Tử đạo.  

- Thứ Bảy 14/4 trong Tuần II Phục Sinh.

 

- Chúa Nhật 15/4. Chúa nhật III Phục Sinh năm B. 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com