Lịch Sinh Hoạt Phụng Vụ

- Chúa Nhật 4/2. Tuần 5 Thường niên năm B.

- Thứ Hai 5/2. Lễ Thánh Agatha, Trinh nữ, Tử đạo. Lễ Nhớ.

- Thứ Ba 6/2. Lễ Thánh Phaolô Miki và Các Bạn Tử Đạo. Lễ Nhớ.

- Thứ Tư 7/2 trong Tuần 5 Thường niên.

- Thứ Năm 8/2. Lễ Thánh Giêrôm Êmiliani, Linh mục; Thánh Giôsêphin Bakhita. Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Các Nạn Nhân Của Nạn Buôn Người.

- Thứ Sáu 9/2 trong Tuần 5 Thường niên.

- Thứ Bảy 10/2. Lễ Thánh Scôlastica, Trinh nữ. Lễ Nhớ.

- Chúa Nhật 11/2. Tuần 6 Thường niên năm B. Ngày Thế Giới Bệnh Nhân.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com