Lịch Sinh Hoạt Phụng Vụ

- Chúa Nhật 10/12. Chúa nhật II Mùa Vọng năm B.

- Thứ Hai 11/12. Lễ Thánh Đamasô I, Giáo hoàng.

- Thứ Ba 12/12. Lễ Đức Mẹ Guađalupê, Bổn mạng Giáo hội Mỹ châu. Lễ Kính.

- Thứ Tư 13/12.  Lễ Thánh Luxia, Trinh nữ, Tử đạo. Lễ Nhớ.

- Thứ Năm 14/12. Lễ Thánh Gioan Thánh Giá, Linh mục & Tiến sĩ Hội thánh. Lễ Nhớ.

- Thứ Sáu 15/12 trong Tuần II Mùa Vọng.

- Thứ Bảy 16/12 trong Tuần II Mùa Vọng. 

- Chúa Nhật 10/12. Chúa nhật III Mùa Vọng năm B. 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com