Lịch Sinh Hoạt Phụng Vụ

- Chúa Nhật 22/10. Chúa nhật 29 Thường niên năm A. Chúa Nhật Truyền Giáo (World Mission Sunday).

- Thứ Hai 23/10. Lễ Thánh Gioan Capsistranô. Linh mục.

- Thứ Ba 24/10. Lễ Thánh Antôn Maria Clarét, Giám mục.

- Thứ Tư 25/10 trong Tuần 29 Thường niên.

- Thứ Năm 26/10 trong Tuần 29 Thường niên.

- Thứ Sáu 27/10 trong Tuần 29 Thường niên.

- Thứ Bảy 28/10. Lễ Thánh Simôn & Giuđa, Tông đồ. Lễ Kính.

- Chúa Nhật 29/10. Chúa nhật 30 Thường niên năm A. Chúa Nhật Thánh Chức Linh mục (Priesthood Sunday).

      Quyên tiền lần 2 giúp các linh mục hưu dưỡng của Giáo phận Dallas

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com