Lịch Sinh Hoạt Phụng Vụ

- Chúa Nhật 19/5. Chúa nhật V Phục Sinh năm C.

Quyên tiền lần 2 cho Cơ quan Bác ái Công giáo (Catholic Charities)

- Thứ Hai 20/5. Lễ Thánh Bênađinô Siêna, Linh mục.

- Thứ Ba 21/5. Lễ Thánh Christopher Magalen, Linh mục & Các Bạn Tử đạo.

- Thứ Tư 22/5. Lễ Thánh Rita Cascia, Tu sĩ.

- Thứ Năm 23/5 trong Tuần V Phục sinh.

- Thứ Sáu 24/5 trong Tuần V Phục sinh.

- Thứ Bảy 25/5. Lễ Thánh Bêđa Khả kính, Linh mục & Tiến sĩ Hội thánh; Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng & Thánh Maria Mađalêna Pazzi, Trinh nữ.

- Chúa nhật 26/5. Chúa nhật VI Phục sinh năm C.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com