Lịch Sinh Hoạt Phụng Vụ

- Chúa Nhật 12/1. Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm A.

- Thứ Hai 13/1. Lễ Thánh Hilariô, Giám mục & Tiến sĩ Hội Thánh.  

- Thứ Ba 14/1 trong Tuần 1 Mùa Thường niên.

- Thứ Tư 15/1 trong Tuần 1 Mùa Thường niên.

- Thứ Năm 16/1 trong Tuần 1 Mùa Thường niên.

- Thứ Sáu 17/1. Lễ Thánh Antôn, Viện phụ. Lễ Nhớ.

- Thứ Bảy 18/1. Biệt kính Đức Mẹ. Bắt đầu Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Hữu.

- Chúa nhật 19/1 trong Tuần 2 Mùa Thường niên năm A. Ngày Tri Ân Thầy Cô.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com