Lịch Trình Sinh Hoạt

- Chúa Nhật 30/4 trong Tuần III Phục Sinh. Cầu nguyện cho Quê hương Việt Nam.

- Thứ Hai 1/5: Lễ Thánh Giuse Thợ.

- Thứ Ba 2/5: Lễ Thánh Athanasiô, Giám mục & Tiến sĩ Hội thánh. Lễ Nhớ.

- Thứ Tư 3/5: Lễ Thánh Phiplíphê & Thánh Giacôbê, Tông đồ. Lễ Kính.

- Thứ Năm Đầu Tháng 4/5 trong Tuần III Phục Sinh.

- Thứ Sáu Đầu Tháng 5/5 trong Tuần III Phục Sinh

- Thứ Bảy Đầu Tháng 6/5 trong Tuần III Phục Sinh.  

- Chúa Nhật 7/5 trong Tuần IV Phục Sinh. Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com