CHÚC MỪNG TÂN HÔN: Nguyễn Vũ Huy và Hoàng Minh Châu

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân ái chúc mừng nhân lễ thành hôn vào ngày thứ bảy 15-01-2011 của đôi tân hôn:

Nguyễn Vũ Huy và Hoàng Minh Châu
 
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho anh chị sống trong yêu thương và hạnh phúc suốt đời.
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com