Chúc Mừng Bổn Mạng Giáo Khu 5 và Phong Trào Cursillo

  Nhân ngày 25/1 lễ kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, bổn mạng của giáo khu 5 và Cursillo, cộng đoàn Dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc mừng giáo khu 5 và các anh chị em trong nhóm Cursillo. Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh bổn mạng ban cho các anh chị em được muôn ơn lành của Chúa, để góp phần xây dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com