Đời sống hôn nhân gia đình ngày nay đang bị khủng hoảng cả ngoài đời lẫn trong đạo. Khi đối diện với sự bất đồng không giải quyết được trong đời sống hôn nhân gia đình, có nhiều cặp vợ chồng đã cắt đứt giây liên hệ hôn nhân qua việc ly dị. Sau đó họ tìm cách làm lại cuộc đời bằng một mối liên hệ mới. Một trong những những vần đề nhức nhối là hầu hết các mối giây liên hệ mới đều gây nên những ngăn trở mà chúng ta cần phải giải quyết.
  Giáo Hội Công Giáo luôn nhìn nhận đời sống hôn nhân dưới một cách nhìn thánh thiện. Nhất là khi hôn nhân theo luật tự nhiên đã được nâng lên hàng Bí Tích. Chúa Giêsu đã xác nhận sự bất khả phân ly của hôn nhân khi Ngài nói: Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."(Mt 19,6).
  Con người vì sự yếu đuối hoặc vì thiếu hiểu biết và đôi khi đã làm những lầm lỗi sai trái gây nên sự đổ vỡ hôn nhân gia đình. Trong một số điều kiện nào đó, Giáo Hội nhận diện và phân biệt giữa những cuộc hôn nhân thành sự và không thành sự. Trong một số những trường hợp (cases) Giáo Hội cũng xét thấy hôn nhân bất thành và vô hiệu vì sự ngăn trở ngay từ đầu.
  Ngăn trở giây hôn phối hay tiền hôn nhân có nhiều loại khác nhau. Chúng ta cần phân biệt các mối giây liên hệ hôn phối này. Hôn nhân giữa hai người:
   1.  Một người công giáo lập gia đình với một người công giáo ở tòa đời. Thiếu mô thức (lack of form).
   2.  Một người công giáo lập gia đình với một người đã được Rửa Tội (Christian) ngoài Đạo Công giáo ở tòa đời. Thiếu mô thức (lack of form).
   3. Một người công giáo lập gia đình với một người chưa được rửa tội (non-baptized) ở tòa đời.
       a. Một người Tin Lành (đã được rửa tội) lập gia đình với một người Tin Lành (đã được rửa tội) ở tòa đời hoặc trong nhà thờ hoặc nơi công cộng. Hôn nhân này thành sự.
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com