Hôn nhân và hạnh phúc gia đình thường bắt đầu bằng tình cảm; sự yêu thích, lo lắng cho nhau; sự hy sinh, che chở, đùm bọc lẫn nhau. Vì sao trong gia đình lại xảy ra cảnh gây gỗ, đập phá, hung bạo với nhau? Để ngăn ngừa vấn đề bạo hành trong gia đình, chúng ta thử tìm hiểu sâu hơn vì sao con người có thể hành động thô bạo đối với người thân của mình.

   Bạo hành gia đình có thể được định nghĩa là một hành động bạo ngược trong bất cứ mối tương quan nào của một người để đạt được hay bảo vệ được quyền hành hay sự kiểm soát của mình đối với một người thân. Bạo hành có thể là những hành động liên quan đến thân thể, tình dục, tình cảm, kinh tế, tâm lý hay những hành động hăm dọa ảnh hưởng đến một người khác. Như vậy bạo hành bao gồm bất cứ thái độ nào nhằm hăm dọa, lôi kéo, làm nhục, cô lập, làm sợ hãi, khủng bố, đe dọa, đổ lỗi, xúc phạm, làm thương tổn, hay gây thương tích cho ai.

   - Bạo hành thân thể: đánh, đập, xô đẩy, túm lấy, cưỡng đoạt, cắn, nắm đầu, v.v. Bạo hành trên thân thể cũng bao gồm: từ chối không chăm lo sức khỏe, hay ép buộc uống rượu hoặc dùng ma túy.

   - Bạo hành tình dục: ép buộc hay thử ép buộc nạn nhân trong mọi tiếp xúc về thể xác mặc dù nạn nhân đã tỏ ý không bằng lòng. Bạo hành về tình dục bao gồm, nhưng không giới hạn, sự cưỡng dâm giữa vợ chồng, xúc phạm vào bộ phận sinh dục trên cơ thể, hãm hiếp sau khi bạo hành đã xảy ra, hay có thái độ thấp hèn trong vấn đề tình dục như muốn người phối ngẫu hành dâm với người khác cho họ xem, hay có thói quen đánh đập, cắn, cấu... trong khi tình tự.

   - Bạo hành tình cảm: hủy hoại giá trị và lòng tự trọng của con người. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, chỉ trích liên tục, hạ thấp tài năng người khác, lăng mạ, hay làm tổn hại đến mối liên hệ giữa người phối ngẫu và con cái.

   - Bạo hành kinh tế: làm hay thử làm cho người khác phải phụ thuộc mình về tài chánh bằng cách duy trì sự kiểm soát các nguồn tài chánh, từ chối không cho người khác quyền sử dụng tiền, hay cấm đoán người khác đi học hoặc đi làm.

   - Bạo hành tâm lý: gây sợ hãi bằng cách hăm dọa; hăm dọa tự hủy hoại bản thân mình, người hôn phối của mình, con cái, gia đình hay bạn bè của người hôn phối; hủy hoại thú vật nuôi trong nhà và tài sản; và cô lập không cho liên lạc với gia đình, bạn bè, trường học hay sở làm.

  Bạo hành trong gia đình có thể xảy đến cho bất cứ người nào không phân biệt chủng tộc, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, hay giới tính. Bạo hành trong gia đình ảnh hưởng đến con người trong mọi hoàn cảnh xã hội kinh tế và trình độ học vấn. Bạo hành trong gia đình xảy ra trong những mối quan hệ khác phái và đồng phái (opposite-sex and same-sex relationships) và có thể xảy ra cho những người còn đang cặp kê hay đã thành hôn và đang sống chung với nhau.

  Bạo hành trong gia đình không những ảnh hưởng đến những người bị đối xử thô bạ

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com