Sinh Hoạt Giáo Xứ: CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

    Thứ Sáu Tuần Thánh, hầu hết các nhà thờ Công Giáo trên toàn thế giới đều cử hành nghi thức tưởng niệm sự thương khó  Đức Chúa Giêsu qua 14 Chặng Đường Thánh Giá. Như mọi người đều biết, cây Thập Gía được nối kết bởi hai cây gổ đóng chéo lại với nhau, mà ngày xưa Đế Quốc La Mã dùng để để kết án tử các tội nhân, nên được coi đó là một nhục hình. Nhưng từ sau khi Chúa Giêsu bị Philatô kết án treo trên Thập Giá, thì cây Thập Giá đã trở thành một biểu tượng mới, biểu tượng tột đỉnh của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại, và là nguồn hy vọng của ơn Cứu Độ muôn đời.

    Hiệp thông cùng Giáo Hội, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 22/4/2011 lúc 3:00 giờ chiều, cộng đoàn Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã cử hành trọng thể cuộc đi đàng Thánh Gía do hai cha Chánh và Phó xứ chủ sự. Một cây Thánh Giá gỗ khá lớn được vác đi suốt mười bốn chặng đàng Thánh Giá được sắp đặt vòng quanh khu khuôn viên nhà thờ, và có vào khoảng 400 giáo hữu tham dự. Khởi  đầu giáo dân tập trung trong nhà thờ, cha Chánh Xứ long trọng khai mạc Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót bằng chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót. Sau đó ngài kêu gọi mọi người chiêm niệm những khổ đau của Chúa Giêsu, qua 14 chặng đàng Thánh Giá, để rồi chúng ta trong cuộc sống biết tha thứ cho nhau, khoan dung với nhau, không xét đoán lẫn nhau, và đồng hành với nhau trong yêu thương và bình an.

   Bắt đầu chặng  thứ nhất, Thánh Giá do Cha Chánh xứ vác, chặng thứ hai do Cha Phó, chặng thứ ba do các Sơ. Các chặng còn lại, Thánh Giá được trao các hội đoàn trong giáo xứ chia nhau đảm trách. Khác với mọi năm, năm nay mỗi chặng Cha Chánh xứ đọc bài diễn nguyện để nhắc lại từng giây phút thống khổ mà Chúa đã phải gánh chịu trên đường đến Gôn gô tha. Cuộc đi đàng Thánh Giá được mọi người tham gia một cách sốt sáng và chặng cuối  cùng tại khu nhà Bình An. Sau đó cha Chủ Sự dâng lời nguyện kết thúc, ban phép lành, và mọi người ra về trong thinh lặng.

    Trong cuộc sống của chúng ta dù muốn hay không, chúng ta cũng vẫn phải đối diện với đủ thứ thánh giá, dĩ nhiên đã là thánh giá thì không thể vừa ý và mỗi chúng ta dù vua chúa hay thứ dân, giầu hay nghèo, đều không thể thoát khỏi cây thánh gía để vác. Thánh giá là sự đau khổ luôn đè nặng trên vai chúng ta, gây ra những thương tích, những đau đớn phiền muộn, để rồi có những người khi gặp đau khổ họ rơi vào cảnh tuyệt vọng, cay đắng và giận hờn.

    Khi còn tại thế Đức Kitô đã kêu gọi mọi người: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thánh giá hằng ngày mà theo.” (Mt 16,24) Như vậy thánh giá dưới nhận thức của con mắt đức tin, lại mang một giá trị cao cả và ý nghiã tích cực khác.Từ những ý nghĩa đó, trong gian nan, chúng ta nhận thức rằng đau khổ gắn liền với cuộc sống, giúp chúng ta can đảm chấp nhận, và luôn tín thác vào Thiên Chúa, kết hợp sự đau khổ của mình với Đấng đả chịu đau khổ vì chúng ta.  Vì có qua đau khổ chúng ta mới đến được vinh quang!

  BQH

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com