Hỏi:   Một linh mục kia từ nước ngoài về thăm Việt Nam..Khi đến dâng Thánh lễ ở tư gia đã mời mọi người tham dự Lễ rước Minh Thánh Chúa. Thấy có những người không muốn rước Chúa, linh mục hỏi tại sao, có người trả lời “con chưa sẵn sàng” vì chưa xưng tội. Linh mục nói: Chúa Giêsu đã chuộc tội và tha tội cho chúng ta rồi nên không cần phải xưng tội gì cả, Tôi đã nghiên cứu kỹ việc này rồi, cứ an tâm rước Chúa!! Xin cha cho biết ý kiến về vấn đề trên đây.

     Trả lời: Tôi thực ngạc nhiên về câu hỏi được đặt ra. Nếu đúng như vậy, thì không biết linh mục đó học thần học và bí tích ở đâu mà dạy sai trái như vậy.

   Chúa Giêsu chết để đền tội thay cho loài người: đúng. Nhưng nếu nói Chúa đã tha hết tội cho ta, nên ta không còn tội lỗi nào nữa để phải đi xưng tội thì sai hoàn toàn.


   I- Công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô có giúp con người khỏi phạm tội nữa hay không ?

   Phải trả lời ngay là không có giáo lý, tín lý nào của Giáo Hội từ xưa đến nay dạy rằng Chúa Kitô đã chết để đền tội thay cho cả nhân loại rồi, nên con người không còn có tội nữa, và do đó, không cần phải xưng tội. Cũng không có giáo lý nào dạy ai tham dự Thánh Lễ thì cứ an tâm rước Mình Thánh Chúa bất kể tình trạng tâm hồn mình ra sao..

   Ngược lại, tội là một thực trạng, một thực tế không ai có thể phủ nhân được nơi mỗi người chúng ta cũng như trong trần thế này dựa trên chính lời Chúa trong thư Gioan sau đây:

   “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội. Chúng ta tự lừa dối mình. Và sự thật không ở trong chúng ta". ( 1 Ga 1: 8),

   Qua phép Rửa, chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi, tội Nguyên Tổ cũng như cá nhân. Nhưng rửa tội rồi, con người vẫn còn đầy yếu đuối vì bản chất đã bị băng hoại do hậu quả của tội Nguyên Tổ (Original sin) nên dễ sa ngã do gương xấu đầy rẫy trong trần gian cộng thêm sự cám dỗ mãnh liệt của ma quỉ, ví như “sư tử gầm thết rảo quanh tìm mồi cắn xé.” (1 Pr 5:8)

   Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô đã thú nhận sự yếu đuối của mình trước nguy cơ của tội lỗi như sau:

   “Sự

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com