LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN (Chúa Nhật 2 A Phục Sinh)

1.    Hôm nay, Giáo Hội kính Lòng Chúa Thương Xót . Xin Chúa dủ lòng thương, đoái nhìn đến nhân loại chúng con, đang ngày  càng xa lìa ơn thánh Chúa và đắm chìm trong tội lỗi.  Xin giúp cho nhân loại chúng con biết ăn năn thống hối, đem lòng sùng kính và tán dương Thánh Tâm vô cùng từ bi  của Chúa.
            Chúng con cầu xin Chúa.

2.    Xin cho các vị chủ chăn của Hội Thánh, luôn nêu cao lòng nhiệt thành trong đời sống mục tử, luôn kiên cường và tích cực để loan truyền Tin Mừng Đức Kitô Phục Sinh.
            Chúng con cầu xin Chúa.

3.    Lạy Chúa Kitô, sau khi phục sinh, Chúa đã hiện ra và an ủi các thánh Tông Đồ, trong cơn hoang mang sợ hãi. Xin ban cho chúng con sự bình an và sức mạnh, để chúng con kiên vững trước những thử thách, gian nan của thế giới đầy biến động hôm nay.
            Chúng con cầu xin Chúa.

4.    Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng con, luôn biết đồng tâm nhất trí, hiệp thông với nhau bằng tinh thần tương thân tương ái trong Đức Kitô Phục Sinh, để chúng con xây dựng giáo xứ trở thành một công đoàn của hiệp nhất và yêu thương.
            Chúng con cầu xin Chúa

5.    Xin cho linh hồn người thân của chúng con, linh hồn các tín hữu đã ly trần, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, sớm được về hưởng vinh phúc trên Nước Trời.
            Chúng con cầu xin Chúa.   
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com