LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN (Chúa Nhật 3 A Phục Sinh)

1.    Lạy Chúa, trong cuộc sống, chúng con cũng đã trải qua những cơn hoang mang, tuyệt vọng, như hai môn đệ trên đường đi Emmau . Xin giúp chúng con trong cơn gian nan, nguy khốn của đường đời, biết tìm đến cùng Chúa trong niềm phó thác cậy trông.
            Chúng con cầu xin Chúa.

2.    Xin Thánh Thần Chúa, đồng hành với các vị chủ chăn của Hội Thánh, qua mọi nẻo đường trong cuộc hành trình mục tử, và gìn giữ các Ngài qua mọi nỗi nguy nan, để loan báo Tin Mừng Đức Kitô Phục Sinh.
            Chúng con cầu xin Chúa.

3.    Lạy Chúa, xin soi sáng cho chúng con biết nhận ra Chúa, đang hiện diện giữa những người nghèo khổ bị lãng quên, những người đau ốm tật nguyền không ai chăm sóc, và những người cô đơn buồn tủi, không kẻ thăm viếng ủi an.
            Chúng con cầu xin Chúa.

4.    Xin cho cộng đoàn chúng con, biết mừng vui trong mầu nhiệm Phục Sinh, vì ánh sáng sự  sống đã chiếu soi trong đêm tối, ân sủng xóa tan mọi tội lỗi, và tình yêu chan hòa trong tâm hồn mọi người, để nhân loại không còn những ganh ghét hận thù.
            Chúng con cầu xin Chúa.

5.    Xin cho linh hồn người thân chúng con, linh hồn các tín hữu đã ly trần, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, sớm được về hưởng phúc trên Nước Trời.
            Chúng con cầu xin Chúa.
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com