LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN (Chúa Nhật 4A Phục Sinh)

1.    Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Mục Tử Nhân Lành, luôn chăm sóc và bảo vệ đoàn chiên. Xin cho  chúng con biết nhận ra tiếng Chúa, để chúng con được hướng dẫn đến nghỉ ngơi trên cánh đồng cỏ xanh tươi, và được nuôi dưỡng trong nguồn mạch của ân sủng dồi dào.
        Chúng con cầu xin Chúa.

2.    Xin cho các vị chủ chăn của Hội Thánh, là những mục tử hiền hòa nhân hậu, biết quên mình để  dẫn đưa đoàn chiên qua cuộc chiến đấu gian nan trong hành trình trần thế, về nơi chốn bình an.
        Chúng con cầu xin Chúa.

3.    Hôm nay toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Nguyện xin Chúa Thánh Thần, đốt lên trong tâm hồn giới trẻ ngọn lửa sốt mến, để họ nhiệt thành hưởng ứng lời mời gọi của Giáo Hội, sẵn sàng hiến dâng đời sống cho ơn gọi tu trì.
        Chúng con cầu xin Chúa.

4.    Xin cho các bậc phu huynh trong giáo xứ chúng con, cũng như trên toàn thế giới, dẫn dắt khuyến khích con em,  tìm hiểu và  hưởng ứng ơn thiên triệu, luôn quảng đại giúp đỡ việc bảo trợ để đào tạo chủng sinh, hầu giáo hội có đủ thợ gặt cho những cánh dồng lúa chín vàng.
        Chúng con cầu xin Chúa.

5.    Xin cho linh hồn người thân trong giáo xứ chúng con, linh hồn các tín hữu đã ly trần, nhờ lời chuyển cầu cuảMẹ Hằng Cứu Giúp, sớm được về hưởng vinh phúc trên Nước Hằng Sống.
        Chúng con cầu xin Chúa.
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com