LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN (Chúa Nhật 5 A Phục Sinh)

1.    Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con, đang là những người lữ hành trên đường về quê trời, nhận biết Chúa  là Đường để chúng con thẳng tiến, là Sự Thật để chúng con tuyên xưng, và là Sự Sống của nguồn ơn Cứu Độ muôn đời.
            Chúng con cầu xin Chúa.

2.    Xin cho các vị chủ chăn của Hội Thánh, trong  hành trình mục tử cuả các ngài, luôn là những chứng tá , rao giảng sự thật giữa hế giới đầy nghi ngờ, dối trá và biến động hôm nay.
            Chúng con cầu xin Chúa.

3.    Khi lãnh nhận Phép Rửa, chúng con đã được tuyển chọn vào hàng tư tế ngôn sứ vương giả, và được tháp nhập vào nhiệm thể Đức Kitô. Xin cho  chúng con trở nên những chứng tá kiên cường, để rao truyền Lời Chúa trong môi trường sống của chúng con.
            Chúng con cầu xin Chúa.

4.    Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng con, một tâm hồn bao dung và quảng đại, có thể dung nạp được mọi khuynh hướng và chấp nhận mọi ý kiến khác biệt, để chúng cùng nhau luôn là một cộng đồng tương thân, thuận thảo và yêu thương.
            Chúng con cầu xin Chúa.

5.    Xin cho linh hồn người thân của chúng con, linh hồn các tín hữu đã ly trần, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, sớm được về hưởng hạnh phúc trên Nước Trời.
            Chúng con cầu xin Chúa.
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com