CHẦU THÁNH THỂ THỨ NĂM ĐẦU THÁNG

Kính mời Cộng đoàn Dân Chúa tham dự giờ Chầu Thánh Thể vào mỗi thứ Năm Đầu Tháng (ngày 2 tháng 6), sau Thánh Lễ chiều, từ 7:45-9:30PM. Chương trình gồm có:

  • giờ chầu của các em Thiếu nhi (khoảng 10 phút. Sau đó các em sẽ sinh hoạt riêng),
  • tiếp theo là giờ chầu chung của Cộng đoàn; giờ chầu cuối của các Hội đoàn và những người đi làm về muộn.

Xin cho lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể ngày càng gia tăng trong lòng mọi người.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com