Trong bài trước đây,tôi đã có dịp trình bày về tội simonia, về ơn cưú độ, về việc cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội (purgatory), cũng như nói về cái gọi là “Hội Đời Đời” do một số người lập ra với mục đích cầu nguyện cho các linh hồn và “bảo hiểm” cho những người còn sống hoặc đã qua đời.

    Vì có một số độc giả thắc mắc nên tôi xin được nói thêm về vấn đề này như sau :

    Truớc hết, tôi phải nhấn mạnh một lần nữa về nguyên tắc căn bản sau đây :

    Khi bàn cãi hoặc đề cập đến bất cứ vấn đề gì liên quan đến đức  tin của người tín hữu Công giáo, nhất là liên quan đến Giáo Hội nói chung thì nhất thiết  phải căn cứ  vào những tiêu chuẩn căn bản như Thánh Kinh,(Sacred Scripture), Thánh Truyền (Sacred Tradition), Giáo Lý (Doctrine), Tín Lý (Dogma), Giáo luật (Canon law), Văn kiện Công Đồng (Conciliar Documents), Tông Thư, Tông Huấn (Encyclical Letters) của các Đức Giáo Hoàng, chứ không thể dựa  vào suy luận cá nhân hay căn cứ vào những tài liệu bên ngoài Giáo Hội  để tham khảo được.

    Từ nguyên tắc này, chúng ta hãy tìm hiểu xem Giáo Hội dạy về việc cầu nguyện cho người sống và người chết như thế nào:
    
A-Cầu nguyện cho ngươì đã qua đời :

    Sách 2 Ma-ca-bê kể lại việc “ Ông Giuđa quyên được khoảng hai ngàn quan tiền và gửi về Giêrusalem để xin dâng hy tế tạ tội ; ông làm cử chỉ  rất tốt đẹp và cao quí này vì cho rằng ngươì chết sẽ sống lại…Đó là lý do khiến ông xin dâng hy tế đền tội cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi” (x. 2 Macabê 12:43-46).    

   Đây là nguồn gốc trong Kinh Thánh Cựu Ước về việc cầu nguyện cho người  quá cố vì có niềm tin vào sự sống lại của kẻ chết .
   
   Niềm tin này đã được củng cố vững vàng hơn với biến cố lich sử về cuộc tử nạn và  phục sinh của chính Chúa Kitô Giêsu như Kinh Thánh Tân Ước đã tường thuật tỉ mỉ (x. Mt.27-28; Mc 15-15, Lc 23-24; Ga 19-20).
    
   Từ đó, việc cầu  nguyện cho kẻ chết đã trở thành truyền thống trong Giáo Hội cho đến nay vì niềm tin vào sự sống lại của kẻ chết và vì tín điều các Thánh Thông Công .
    
   Sách Giáo Lý mới của Giáo Hội đã khuyến khích việc cầu nguyện cho kẻ chết dựa vào niềm tin nói trên và vào lời dạy của Thánh Gioan Kim Khẩu (John Chrysostom :344 - 407) sau đây:

    “Chúng ta hãy cứu giúp và tuởng nhớ đến những ngươì đã qua đời. Nếu con cái Ông Job được thanh luyện nhờ sự hy sinh của Ông, thì tại sao chúng ta lại nghi ngờ rằng những việc hiến dâng của chúng ta sẽ đem lại an ủi cho các linh hồn ấy? Vậy chúng ta đừng ngần ngại cứu giúp những người đã qua đời và cầu nguyện cho họ” (x.John Chrysostom,Hom. In 1 Cor.41,5:PG 61,361;cf. job,5)
     
    I - Luyên Tội (Purgatory) và hình phạt hữu hạn (temporal punishment)

    Theo Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo thì tất cả những ai chết trong ơn phúc của Chúa đều được bảo đảm phần rỗi đời đời (eternal salvation). Nhưng nếu chưa được thanh sạch hoàn toàn sau khi chết thì phải được thanh luyện lần  cuối cùng trong nơi gọi là Luyện tội (Purgatory), tr

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com