Việc thụ tinh nhân tạo có hai phương pháp:

1. Cấy tinh nhân tạo: là đưa tinh trùng người nam vào cơ phận của người nữ để có thể thụ thai.

2. Thụ tinh trong ống nghiệm qua các giai đoạn sau đây:

- Lấy trứng trong buồng trứng người phụ nữ đúng lúc, đồng thời lấy tinh trùng của người nam,

- Cho hai nhân tố phối hợp thành phôi thai đầu tiên để cho phát triển thành một số tế bào (khoảng từ 35 đến 60 giờ),

- Cấy phôi thai vào trong tử cung phụ nữ. Đây là giai đoạn khó khăn nhất vì chỉ khoảng 20% trường hợp cấy vào màng tử cung thành công và phôi thai không bị đào thải ra bên ngoài.

Cả hai trường hợp cấy tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm có thể được thực hiện trong vòng vợ chồng hay với tinh trùng hoặc trứng của một người thứ ba.

Lập trường của Giáo Hội về thụ tinh nhân tạo

- Việc cấy tinh nhân tạo cũng như việc thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng hoặc trứng của người thứ ba là trái ngược với tính cách một vợ một chồng của hôn nhân. Nó đi ngược phẩm giá của đôi vợ chồng và với ơn gọi riêng của bậc làm cha mẹ. Hơn nữa đứa con phải được thụ thai và sinh ra trong hôn nhân và do hôn nhân.

<
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com