Hỏi : Có ý kiến cho rằng :

  1-Giuđa chắc chắn không được cứu rỗi!

  2- Đức Mẹ đã được Thiên Chúa cứu độ trước khi làm Mẹ Chúa Giêsu?

  Xin Cha cho biết 2 ý kiến trên có đúng không ?

  Trả lời :

  1-Về câu hỏi thứ nhất liên quan đến Giuđa, xin được trả lời như sau :

  Nói về Giudda thì trước hết, đây là điển hình cho loại người quá đam mê tiền của đến quên tinh quên ân nghĩa hoặc phản bội. Đây cũng là gương xấu to lớn phải tránh cho mọi người có niềm tin nơi Chúa là Đấng đầy lòng thương xót, công bình và tha thứ. Người thương xót và hay tha thứ nhưng chúng ta phải tin tưởng và chạy đến xin Người thứ tha cho dù tội lỗi đến đâu. Chỉ có một tội không thể tha thứ được: đó là tội phạm đến Chúa Thánh Thần, tức là tội hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa và không còn tin tưởng gì nơi lòng thương xót của Người nữa. Đó là điều Chúa Giêsu đã nói rõ trong Tin Mừng như sau:

  "Tôi bảo thật cho anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. " (Mc 3: 28-29)

  Như thế, nếu Giuđa quả thực hết tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa đến nỗi đi thắt cổ tự tử thì có thể Giuđa đã phạm tội mà Chúa Giêsu nói trên đây. Nhưng điều này chỉ có một mình Thiên Chúa biết và phán đoán Giuđa chiếu theo lòng khoan dung vô lượng và công minh tuyệt đối của Người. Nghĩa là chúng ta không thể căn cứ vào sự kiện bề ngoài để đưa ra một phán đoán nào, vì chúng ta hoàn toàn không biết được Giuđa có thực sự mất hết tin tưởng nơi lòng thương xót tha thứ của Chúa hay trong một phút trước khi chết anh ta đã kịp ăn năn hối lỗi và được tha thứ như người trộm lành?

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com