Hỏi: 

  Một số giáo phải Tin Lành có nghi thức bẻ bánh và uống rượu. Đây có phải là bí tích Thánh Thể tương tự như của Giáo hội Công Giáo không ? 

Trả lời: Trước khi trả lời câu hỏi này, xin được nói qua một lần nữa về các giáo phái chưa hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo.  

I-  Trước hết, là các Giáo Hội Chính Thông Đông Phương ( Eastern Orthodox Churches)  

   Cho đến nay, các Giáo Hội này vẫn chưa hiệp thông trọn vẹn (full communion) với Giáo Hội Công Giáo mặc dù cả hai đều có chung nguồn gốc Tông Đồ (Apostolic Succession) và cùng hiệp thông cho đến biến cố năm 1054 khi xẩy ra cuộc ly giáo Đông –Tây (East –West Schism) giữa Rôma tức Giáo Hội Công Giáo Tây Phương và Contantinople tức Công Giáo Đông Phương.  

  Từ đó đến nay nhiều cố gắng đã được thực hiên để nối lại sự hiệp thông giữa hai Giáo Hội anh em này, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn chưa vượt qua được, nên hai Giáo Hội vẫn chưa hiệp thông trọn vẹn với nhau như các vị lãnh đạo hằng mong muốn và cầu xin.  

  Tuy nhiên, vì cùng có chung nguồn gốc Tông Đồ, nên các Giáo Hội Chính Thông Đông Phương [ở các Nước Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Hy Lạp, Bảo gia Lợi (Bulgaria) Rumania, Cyprus, Serbia…] và Giáo Hội Công Giáo Rôma đều có các bí tích hữu hiệu mà Chúa Kitô đã thiết lập như phương tiện cần thiết  để thông ban ơn cứu độ của Chúa cho các tin hữu hiệp thông trong các Giáo Hội này.  

  Vì thế, trong trường hợp cần kíp mà không tìm được nhà thờ hay linh mục Công Giáo, thì các tin hữu Công Giáo được phép  tham dự phụng vụ thánh ở nhà thờ Chính Thống để lãnh các bí tích quan trọng như hòa giải và thánh thể ở đây, vì Giáo Hội Chính Thống Đông Phương cũng có tất cả các bí tích hữu hiệu này như Công Giáo. Nói rõ hơn, chỉ trong trường hợp khẩn cấp, các tín hữu Công giáo mới được phép lãnh các bí tích hòa giải, Thánh Thể và sức dầu bệnh nhân nơi các tư tế (linh mục) Chính Thống, nếu không tìm được linh mục Công Giáo hoặc nhà thờ Công Giáo.  

 II- Thứ đến là các giáo phái Kitô khác như Anh Giáo (Anglican Cummunion) và các nhánh Tin Lành nói chung

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com