Hỏi:

Xin cha cho biết nếu không gia nhập Giáo Hội Công Giáo thì có được cứu rỗi không? 

Trả lời:

Câu hỏi này gợi lại giáo lý của một số Giáo phụ (Church Fathers) xưa kia đã dạy rằng “ngoài Giáo Hội, không có ơn cứu độ” (No salvation outside the Church). Nghiã là, nếu không gia nhập Giáo Hội do Chúa Kitô đã thiết lập trên nền tảng các Tông Đồ thì không được cứu rỗi đời đời. Lời dạy này bắt nguồn từ chân lý là chính Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo Hội trên “Tảng Đá Phêrô” như phương tiện cưú rỗi cần thiết, căn cứ vào lời Chúa nói với Phêrô sau đây:

Còn Thầy, Thầy bảo cho  anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất  anh tháo gở điều gì, trên trời  cũng sẽ tháo gở như vậy.” ( Mt 16: 18-19) 

Đây là Giáo Hội duy nhất Chúa Kitô đã thiết lập như phương tiện cần thiết để chuyên chở ơn cứu độ của Người trên trần thế này cho đến ngày mãn thời gian. Giáo Hội này được ví như Chiếc Tầu của ông Nô-e trong thời Hồng Thủy, khi loài người và mọi sinh vật trên trái đất  đã bị hủy diệt trừ người và những sinh vật được đưa lên tầu này trước khi nước dâng lên cao và cuốn đi mọi sinh vật khác (x. St. 6-8). Giáo Hội này “tồn tại trong Giáo Hội Công Giáo do Đấng kế vị Ph

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com