HỎI ĐÁP KINH THÁNH là một lược dịch và tóm gọn từ cuốn “101 Questions and Answers on the Bible” của Cha Raymond E. Brown (1928 – 1998). Sách này đã được Nihil Obstat và Imprimatur bởi Giáo Hội Hoa Kỳ. Nếu độc giả muốn biết rõ chi tiết về Hỏi Đáp Kinh Thánh, hãy tìm đọc nguyên bản Anh Ngữ.

******** 

Hỏi:  Còn những ghi chú và dẫn giải để giúp độc giả thì sao? 

  Nói chung, rất tốt để đọc Kinh Thánh có những ghi chú để giải đáp những thắc mắc ngay tức thời vì mạch văn khó hiểu hay vì cần biết đến quá khứ.

  Về dẫn giải, cần phân biệt tối thiểu bốn loại.

  1. Có những dẫn giải cho loại sách đơn giản (pamphlet-style) với nội dung trong một trang hay ở đầu trang và một dẫn giải ngắn gọn ở phía đối diện hay bên dưới. Loại này rất hữu ích và đầy đủ cho hầu hết loại độc giả.
  2. Với những ai muốn nghiên cứu, có loại dẫn giải dài (paperback-book) theo từng cuốn trong Kinh Thánh.
  3. Với các sinh viên nghiêm trọng, dĩ nhiên, có loại dẫn giải theo từng câu (verse-by-verse).
  4. Sau cùng còn loại dẫn giải trọn bộ Kinh Thánh (single-volume).

  Cách khởi sự tốt nhất là bắt đầu bằng KT với dẫn giải đơn giản.

  (Phụ chú: Sách Kinh Thánh tại website của HĐGM Hoa Kỳ - http://www.usccb.org/ - có phụ chú và dẫn giải ở cuối trang bằng tiếng Anh. Kinh Thánh Ignatius Holy Bible, Navarre Catholic Bible đều thuộc dạng n

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com