HỎI ĐÁP KINH THÁNH là một lược dịch và tóm gọn từ cuốn “101 Questions and Answers on the Bible” của Cha Raymond E. Brown (1928 – 1998). Sách này đã được Nihil Obstat và Imprimatur bởi Giáo Hội Hoa Kỳ. 

****** 

   – Chúng ta có phải lệ thuộc vào các học giả để hiểu Kinh Thánh không? 

  Có những người nói rằng chỉ có các học giả mới biết được những mấu chốt của Kinh Thánh và nếu không muốn trở nên học giả thì không thể đọc Kinh Thánh. Điều này sai lầm. Vì có nhiều đoạn Kinh Thánh rất dễ hiểu và bổi bổ tâm linh mà không cần sự giúp đỡ của các học giả. Thiên Chúa có thể nói với người ta mà không cần sự cho phép của các học giả.

  Tuy nhiên, khi độc giả có trình độ kiến thức ngoài đời thì khi đọc Kinh Thánh họ thường có những thắc mắc phát xuất từ sự giáo dục. Họ có chút ít kiến thức khoa học nên họ sẽ thắc mắc khi đọc Sáng Thế Ký, không biết là thế giới này thực sự được dựng nên trong sáu ngày, hoặc qua một tiến trình biến hoá lâu dài. Mặt trời có thực sự đứng một chỗ như được viết trong Joshua 10:13 không? Để trả lời những thắc mắc phát sinh từ giáo dục tổng quát, người ta cần một sự hiểu biết tương xứng về cách đọc Kinh Thánh. Có thể người ta không cần sự giúp đỡ của học giả để tìm thấy sự nuôi dưỡng tinh thần; nhưng họ có thể cần học giả để biết những câu trả lời cho những câu hỏi kiến thức, ngay cả ở mức độ phổ thông.

  http://www.nguoitinhuu.com/sachtruyen/QuestionAnswer/ch01.html#08

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com