Hỏi 342

Dấu chỉ của ơn gọi hôn nhân là gì? Và trách nhiệm đối với bạn đời, con cái, xã hội nhân loại và trước mắt Thiên Chúa?

L.T.

 

Đáp:

Khi nói tới ơn gọi ta có nhiều lãnh vực phải bàn giải. Ơn gọi căn bản của chúng ta là ơn gọi làm Kitô hữu. Chúng ta được gọi để sống chân lý đức tin Kitô giáo: Yêu Thiên Chúa, yêu tha nhân. Vì yêu Chúa và đồng loại chúng ta phải thực thi lời mời gọi loan báo Tin Mừng trong mọi môi trường và bậc sống.

Theo vấn nạn nêu trên, có ý nói về ơn gọi theo bậc sống. Một Kitô hữu có thể được kêu gọi sống đời linh mục, tu sĩ, hay sống bậc giáo dân. Trong bậc sống giáo dân có người được gọi để sống độc thân giữa đời nhưng đa số là được gọi để sống bậc sống gia đình. Do đó, ơn gọi sống bậc gia đình cũng là một ơn gọi cao quý của tín hữu.

Tôi căn cứ vào dấu hiệu nào để biết tôi được gọi sống trong bậc này?

Khi nói tới ơn gọi là mặc nhiên chúng ta chân nhận Chúa là tác giả của ơn gọi. Chính Chúa gọi ta, mỗi người một ơn gọi cá biệt. Nếu Ngài đã muốn gọi, chắc chắn Ngài sẽ bày tỏ ý muốn đó cho ta bằng cách này hay cách khác. Chúa có cách riêng của Ngài để tỏ cho ta biết ý muốn của Ngài. Ta không thể bắt Chúa phải làm thế này hay thế khác cho ta. Chúng tôi không có câu trả lời vắn gọn cho vấn nạn“Dấu chỉ của ơn gọi hôn nhân là gì?” Chúng tôi chỉ có thể góp ý trong vấn đề này:

·         Trước hết phải cầu nguyện

·         Rồi trao đổi với những người có kinh nghiệm

·         Với thời gian, qua cầu nguyện và học hỏi, ta sẽ tìm ra ý Chúa cho ta.

·         Chúng ta không nên lo lắng quá. Từng bước, từng bước Chúa sẽ chỉ cho các bạn biết ơn gọi của mình.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com