Hỏi

Trong sở làm của tôi có anh bạn Tin lành. Anh lập gia đình với một người Tin lành cách đây 8 năm. Bây giờ họ ly dị và anh ta lấy vợ khác. Anh ấy nói bên Tin lành cho phép ly dị và tái hôn. Anh còn trách sao Công giáo lại quá khó khăn trong vấn đề này: có những cuộc hôn nhân đi vào bế tắc, tình trạng thê thảm, nếu không cho họ ly dị thì có khác gì bắt họ cứ sống trong hỏa ngục. Con chỉ biết nói với họ rằng “sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly”. Con nghĩ Tin lành học Kinh Thánh nhiều phải biết rõ câu nói đó của Chúa Giêsu. Xin cha chỉ dạy thêm cho con.

 

 
  Đáp:

  LM. Giuse  Nguyễn Ngọc Bích, DCCT, trả lời:

  Chị Thu Hiền thân mến,

  Hôn nhân là một định chế tự nhiên đã được Thiên Chúa thiết lập ngay tự ban đầu chứ không phải là một sáng kiến của con người và định chế này được Chúa Giêsu nâng lên hàng bí tích. Dựa vào lời Kinh Thánh “Họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt”. “Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” thì hôn nhân Kitô giáo có hai đặc tính d

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com