Hỏi : Xin cha giải thích phạm tội trong tư tưởng là gìMột người “ngoại tình” nhưng không làm chuyện “vợ chồng” với nhau thì có tội không?

Trả lời :

Con người khác với mọi sinh vật ở chỗ có lý trí, ý chí và tình cảm. lý trí để suy nghĩ và hướng dẫn mọi hành động bên ngoài cũng như tự do chọn làm theo ý muốn riêng của mình. Vì thế chỉ có con người mới có đời sống luân lý và chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa về mọi việc mình làm bao lâu còn sống trên đời này.

Là người tín hữu Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi và mong đợi sống đời sống luân lý cách thích đáng theo hướng dẫn của lương tâm và giáo lý của Giáo Hội để được chúc phúc và nhất là được cứu độ nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, “Đấng đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.” (2 Cor 5: 15)

Nói đến đời sống luân lý thì phải nói đến sự có mặt của tội lỗi và sự dữ ( evils) trong đời sống cá nhân, xã hội và cộng đồng nhân loại nói chung.Cụ thể, gian dâm, gian ác, giết người, trộm cắp, bóc lột, đàn áp, gây chiến tranh giết hại dân lành và chiếm đoạt tài nguyên của nước khác v.v là những điều trái ngược với luân lý phổ quát , với đạo đức làm người theo theo tiếng nói của lương tâm lành mạnh và giáo lý vững chắc của Giáo Hội.

Thật vậy, như đã nói ở trên, vì con người có tự do, nên vấn đề tội lỗi chỉ đặt ra cho con người có lý trí và ý muốn tự do ( free will) chứ không đặt ra cho bất cứ sinh vật hay động vật nào. Do đó, muốn sống đẹp lòng Chúa trong trần thế này, người có niềm tin Chúa phải hết sức xa tránh mọi tội lỗi và mọi nguy cơ đưa đến phạm tội vì chỉ có tội mới làm ngăn cách con người với Thiên Chúa, hay đẩy con người ra khỏi thân tình với Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành, rất yêu thương con cái loài người nhưng lại gớm ghét mọi tội lỗi vì tội lỗi và mọi sự dữ đều xúc phạm nặng nề đến bản chất yêu thương , thánh thiện và công chính của Người.

Thánh Gioan Tông Đồ đã quả quyết như sau về nguy hại của tội lỗi:

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com