A- Nguyên nhân :

1/ Vợ chồng lấy nhau vội vàng; không chịu tìm hiểu kỹ.

2/ Không hòa hợp về thể xác lẫn tâm hồn và tôn giáo.

3/ Vợ chồng không còn tôn trọng nhau như trước.

4/ Hay tỏ ra tham lam về tiền bạc, sắc dục, làm ăn lỗ lã.

5/ Hay nóng nẩy, kiêu căng, khinh khi,lấn áp, bạo hành.

6/ Gia đình bố mẹ, bên vợ, bên chồng không hòa hợp.

7/Thất nghiệp, thời thế, thay đổi, làm ăn phải xa nhà.

8/ Tứ đổ tường: Cờ bạc, rượu chè, trai gái, nghiện hút.

 

B- Đề phòng :

1/ Vợ chồng hết sức tránh n

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com