HỎI:

Thưa cha, con có người em họ xa đang ở Việt nam muốn qua Mỹ học hành. Khổ nỗi cô ta không có điều kiện tài chánh mà cũng không có diện gì để đi qua Mỹ. Con muốn giúp cho cô ta  bằng cách làm giấy tờ hôn thú. Đây chỉ là vấn đề giấy tờ để đi Mỹ thôi, ngoài ra không có gì khác. Con không biết lương tâm công giáo có nên làm việc đó không? Xin cha cho con ý kiến cố vấn. (Xin Dấu Tên)

  ĐÁP:

  "Hôn nhân di trú" là một hiện tượng chẳng mới mẻ gì trong lịch sử di dân Hoa Kỳ (hoặc những quốc gia phát triển kinh tế). Mấy năm gần đây, tình trạng này xảy ra khá thường xuyên trong cộng đồng người Việt. Dĩ nhiên có những trường hợp bảo lãnh vị hôn thê, hôn phu thật thì điều ấy tốt và nên làm. Nhưng cũng có không ít trường hợp "kết hôn giả" với mục đích đi ngoại quốc. Thậm chí, còn có những người chuyên kiếm tiền bằng dịch vụ kết hôn kiểu này.

  * Người công giáo phải suy nghĩ và hành xử thế nào trong trường hợp này?

  Phải nói đây là một vấn đền luân lý quan trọng. Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Hãy trả cho Cêsar những gì thuộc về Cêsar” (Mt. 22:21). Theo tông đồ Phaolô: "Mọi công dân phải tuân phục công quyền vì đó là do Thiên Chúa thiết định" (Rm 13:1). Đó cũng là lập trường của giáo hội từ thời sơ khai (Dt 13:17; 1 Phêrô 2:13-14; Titô 3:1). Và cũng là điều Giáo hội Công giáo dạy. Sách Giáo lý Công giáo xác định rằng người tín hữu Kitô sống trong xã hội cần phải tôn trọng công quyền và tuân hành những luật pháp công chính (GLCG. # 1990, 1916). Tất cả những điều này để nói rằng, là con Chúa, chúng ta không được phép làm chuyện phản lại luật pháp chính đáng được quy định bởi chính quyền. Nếu luật pháp về hôn phối hay di dân của mỗi quốc gia nhằm lợi ích chung của con người hay sự trật tự trong tổ chức xã hội thì được coi là chính đáng. Người Kitô hữu phải tuân hành.  

  Theo ý kiến của nhà luân lý lớn là Thánh Tôma Aquinô, luật pháp công chính là nhằm xây dựng và bảo vệ công ích (common goods) như hòa bình, công lý xã hội.

  Tôma Aquinô cũng dạy rằng sự tôn trọng công quyền và tuân hành pháp luật công chính là một nhân đức xã hội.

  Đặc biệt, Tôma Aquinô cũng xác định rằng sự bất tuân luật pháp công chính là tội, và đó là tội trọng (TLTH, II-II, đề 105, điều 1). Vì hành động ấy nguy hại cho công lý và bác ái xã hội, và phản nghịch ý định tốt đẹp của Thiên Chúa. Kẻ ấy sẽ phải chuốc lấy án phạt cho mình!" (Rm 13:2). Sự bất tuân này có thể ẩn dưới một dạng cụ thể là lừa gạt công quyền và gian lận với luật pháp qua việc ngụy-thệ (Perjury – Thế gian). Và như

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com