Hỏi: Xin Cha cho con biết tại sao Hội Thánh lại chọn hình con chim bồ câu làm biểu tượng cho Chúa Thánh Thần, mà theo như con biết thì Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh còn có nhiều biểu tượng khác nữa. Con xin cám ơn.
Hoàng Thiên Tân

 

 


   Trả Lời:


   Bạn thân mến,

 


   Trong Kinh Tin Kính mà Hội Thánh Công Giáo dạy, chúng ta được biết rằng, suốt lịch sử cứu độ, Chúa Thánh Thần luôn cùng hoạt động với Chúa Cha và Chúa Con, từ khởi đầu cho đến lúc hoàn tất chương trình cứu độ nhân loại và vũ trụ vạn thể, bởi Ngài là Thiên Chúa như Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, là một ngôi vị riêng biệt: Ngôi Ba Thiên Chúa, luôn kết hợp với Ngôi Cha (Ngôi Nhất) và Ngôi Con (Ngôi Hai) trong một tình yêu. Ngài có cùng uy quyền và vinh quang như Chúa Cha và Chúa Giêsu.

 


   Bạn nói rất đúng, trong Thánh Kinh, Chúa Thánh Thần được nói đến với nhiều hình ảnh biểu trưng: Nước (tái sinh), lửa (năng lực biến đổi, tăng lòng sốt mến, soi sáng tối tăm, phá đổ cái tôi để nên khiêm nhường, lên đường hành động), xức dầu (đồng nghĩa với danh xưng Chúa Thánh Thần), áng mây và ánh sáng (hai hình ảnh này luôn đi đôi với nhau: vừa mặc khải Thiên Chúa, vừa che khuất vinh quang siêu việt của Ngài), dấu ấn (đóng ấn ơn Thánh Thần để lãnh nhận 3 bí tích Thanh Tẩy, Thêm Xức và Truyền Chức thánh), bàn tay (chữa lành, cầu khẩn Chúa Thánh Thần xuống ơn), ngón tay (khẩn cầu tái tạo, quyền năng tác động) và chim bồ câu (bình an, hòa bình).


   Thực vậy, truyền thống của Hội Thánh không muốn chúng ta coi Chúa Thánh Thần như một nhân vật, mà chỉ muốn chúng ta nhận biết được những loại tác động của Ngài như vừa kể trên, nư

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com