Hỏi:

  Nghe người ta nói đạo nào cũng giống đạo nào, ở đâu cũng thờ Chúa cả. Ví dụ cụ thể: mục sư Tin Lành hay linh mục Công Giáo khi chữa lành đều có Chúa Thánh Thần. Việc này chứng minh Chúa không phân chia Thiên Chúa giáo. Theo đạo nào cũng tốt cả, cũng được phần rỗi về sau?

  Đáp:

  - Có một số người không rõ dựa vào đâu để nói" đạo nào cũng giống đạo nào", nghĩa là đạo nào cũng tốt, không có đạo này hơn đạo kia! Phải chăng họ chỉ căn cứ vào chỗ đạo nào cũng dạy "ăn ngay ở lành", nhưng có đúng là đạo nào cũng giống nhau không?

  - Thật ra, nếu căn cứ vào mấy tiêu chuẩn như: tín lí (những điều phải tin), luân lí (những điều phải làm hay tránh), nghi lễ tôn thờ…sẽ thấy đạo này khác với đạo kia, có khi khác hẳn nhau, ví dụ đạo Công giáo tin con người sống có một đời, nhưng Phật giáo lại tin kiếp luân hồi, nghĩa là con người có nhiều kiếp. Tin lành và Công giáo tuy đều là tin Chúa Kitô , nhưng không giống nhau: Công giáo có 7 phép Bí tích, Tin lành thì không. Linh mục Công giáo không lấy vợ, mục sư Tin lành có vợ có con. Công giáo tôn kính mến yêu Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ loài người, Tin lành thì không....Nên tìm hiểu thêm về nguồn gốc Công giáo và Tin lành, gọi đúng là Thệ phản (Protestant)...

  Theo đạo và đạt được phần rỗi là 2 chuyện khác nhau. Người khôn, cần theo đạo nào có "bảo đảm phần rỗi đời sau" và chiếm được những điều bảo đảm ấy.

  Về phần tôi, nói giả thử: nếu tôi phải bỏ đạo Công giáo để đổi sang đạo khác, tôi sẽ chọn ngay lại đạo Công giáo, dù tôi biết Chúa Giêsu đã phán: "Ai muốn theo Ta, phải bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo". Lý do là vì đạo Công giáo có Ông Tổ Giêsu là Đường đi, là sự Thật và là sự Sống, 3 cái đó rất cần cho con người được vững tâm.

  Đạo Công giáo có nhiều bảo đảm cho phần rỗi con người đời sau. Người Công giáo biết rõ sau khi chết mình đi đâu: - Lên Thiên đàng nếu không có tội trọng, tội nhẹ, đã đền xong tội mình. - Vào Luyện ngục nếu có tội nhẹ hoặc đền tội chưa xong, - Xuống Hỏa ngục nếu có tội trọng mà không ăn năn chừa cải.

  Đạo Công giáo có Thiên Chúa yêu thương tôi như Cha yêu con, như Chúa nhân từ hằng tha tội cho tôi, muốn cứu rỗi tôi.

  Đạo Công giáo có Hội thánh là mẹ săn sóc, chỉ dẫn cho tôi trên đường đời nhiều cạm bẫy...qua lời giáo huấn của đức giáo hoàng, các giám mục, linh mục ...

  Đạo Công giáo có Mẹ Maria yêu thương tôi như người mẹ nhân lành và quyền phép.

  Đạo Công giáo có 7 Bí tích sinh ra, nuôi dưỡng, cứu độ tôi.

  Đạo tốt lành bảo đảm như thế mà không theo thì quá uổng. Thế mà, có người lại bỏ đạo Công giáo đi theo đạo khác cho dễ chịu hơn. Buồn 5 phút. Tôi nhớ lại lời Chúa đã phán xưa: Đường chật hẹp đưa tới sự sống thì ít người vào, đường rộng rãi đưa tới sự chết thì nhiều người nhào vô!!!

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com