Hỏi 
Con đã gia nhập Công Giáo. Vậy con của con sinh ra phải theo ai? Vì khi con gia nhập Công Giáo là vì yêu cô ấy chứ không có lòng tin vào Chúa. Xin cha cho con biết làm thế nào để gia đình yên ấm và con của chúng con thế nào (chắc là phải theo con phải không?).
 

Đáp:

Anh gia nhập Công Giáo? Việc theo đạo là một việc làm ý thức và là một quyết định tự do bày tỏ niềm tin vào Thiên Chúa. Đây không phải là một việc giả tạo, giả đò, đóng kịch chiều lòng người mình thương. Chắc người yêu của Anh cũng chẳng vui khi biết Anh theo đạo cách giả tạo. Sự an bình cá nhân cũng như gia đình và xã hội không dựa trên sự giả dối nhưng phải được xây dựng bằng thiện chí và sự chân thành. Bổn phận của cha mẹ Công giáo là phải lo cho con cái được rửa tội trong đạo Công giáo. Đây là một bổn phận chứ không phải là vấn đề tranh giành vô ích.

Trích:  http://www.tinmung.net/HOI%20DAP/HoiDapINDEX.htm
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com