Kính thưa cha, kèm đây là bản chụp lại bức thư của N.H.D một em trai trẻ mà con đang giúp em trong vấn đề cải hoá. Em có những thắc mắc xin cha giải đáp giúp.

  a- "Cô ơi, con không hiểu tại sao mà thế gian này sao mà nhiều đạo vậy cô? Thật ra chỉ có một thôi phải không cô? Nếu vậy thì tại sao? (Con ngoan của cô, D N & L D)  

  Đáp:

  D và L mến,

  Nghĩ ra thì cũng buồn vì "thế gian này sao mà nhiều đạo vậy", quá nhiều! Lắm khi các đạo còn kình địch, cạnh tranh chống đối nhau. Rồi, một số âm mưu chính trị lợi dụng sự đối nghịch để thủ lợi. Chẳng  hạn năm rồi, chính quyền Do Thái muốn người Palestin chia rẽ hơn nên đã cho dân Palestin Hồi Giáo xin xây một đền thờ ngay sát Ðền Thánh Ðức Mẹ nhận truyền tin để Hồi giáo với Công giáo hục hặc nhau.

  Việc có nhiều tôn giáo mà chỉ có một là thật nên kết luận được rằng nhiều người tin một cách sai lầm. Nếu thế gian quá hỗn lộn đến nỗi nhiều người tin tưởng sai  lạc thì một tôn giáo thật phải cho biết điều ấy. Vậy đạo nào cho rằng thế gian không bị hỏa mù, lầm lạc, không sa lầy trong hỗn loạn niềm tin tôn giáo, người ta có thể loại đạo đó ra vì đạo đó không nhìn thấy một sự thật rõ ràng.

  Kinh Thánh cho chúng ta biết con người bị ma quỉ lừa dối đã chọn lựa sự dữ ngay từ ban đầu. Tội lỗi đã vào thế gian và tiếp tục nảy nở đến nỗi Thánh Vịnh phải than loài người, "đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có ai làm điều thiện" (Tv 14:1); "trên mặt đất, chẳng có người công chính nào làm điều thiện và không bao giờ phạm tội" (Gv 7:20). Tội lỗi làm trí khôn con người nên mù tối, bớt sáng suốt nhận định phải trái; ý chí nên yếu đuối để làm điều phải dù biết. Do đó thế gian là nơi đầy xáo trộn.

  Kính thưa Cha,

  Còn về đạo Tin Lành và Công Giáo tại sao phải chia ra hai đạo vậy? Con biết là một đạo tin Ðức Mẹ còn một đạo không nhưng họ chia ra vậy sai phải không cô? Tại vì làm vậy

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com