Hỏi: Thưa Cha, con có khuynh hướng bị thu hút bởi những người đồng phái tính. Con rất vui vì trong xã hội hôm nay, pháp luật càng ngày càng nhìn nhận quyền của những người đồng phái tính và loại bỏ những luật lệ hoặc biện pháp có tính chất kỳ thị với họ. Nhưng trong Giáo Hội Công Giáo, những người đồng phái tính vẫn còn bị kỳ thị và các hoạt động tích cực của họ vẫn bị coi là tội lỗi. Khuynh hướng đồng phái tính là một điều tự nhiên bẩm sinh, có thể nói là có những người Chúa dựng nên với khuynh hướng ấy. Nếu Giáo Hội luôn nhìn nhận giá trị của tính dục, vậy tại sao Giáo Hội còn kỳ thị những người đồng tính luyến ái? (Phạm TT)

Đáp: Không phải sự đồng tính luyến ái nào cũng do bẩm sinh, hoặc do cơ cấu tự nhiên hay di truyền vì có sự đồng tính luyến ái đắc thủ, hoặc trong môi trường giáo dục và xã hội đã đẩy họ đến những hành động như thế. Chẳng hạn một người cha quá nghiêm khắc có thể làm cho người con gái của mình ghét người khác phái, do đó cô ta tìm đến với người đồng phái. Ngược lại, một bà mẹ quá độc đoán, quá gắn bó với con trai có thể tạo nên một phản ứng đối nghịch nơi thanh niên này, làm cho anh ta tránh xa phụ nữ và tìm đến với người đồng phái.

Ngoài ra, cũng có những trường hợp khác như hoàn cảnh xã hội sa đọa, hoặc những người phải sống chung với nhau trong ký túc xá, trên tàu biển, trong nhà tù, nơi không có người khác phái, thì họ cũng có thể trở thành những người đồng tính luyến ái, nhưng họ thực hành những điều này để kiếm tiền.

Lập trường của Giáo Hội đối với việc đồng tính luyến ái

Xét về mặt khách quan, Giáo Hội luôn dạy rằng việc làm tình với người đồng phái tính là một hành động xấu vì đi ngược lại với chương trình mà Thiên Chúa đã thiết định khi tạo dựng con người. Sách Sáng Thế Ký trình bày việc Thiên Chúa dựng nên con người, có nam, có nữ, để họ kết hiệp và bổ túc cho nhau, đồng thời cộng tác với Ngài trong việc thông truyền sự sống. Sách Lêvi trong đoạn 18 cũng trình bày những điều kiện cốt yếu để thuộc về dân Chúa, đoạn văn này loại bỏ những người đồng tính luyến ái ra khỏi cộng dồng Dân Chúa. Trong Tân Ước, Thánh Phaolô coi sự đồng tính luyến ái là thí dụ cụ thể về sự mù quáng của nhân loại, sau khi loài người phá đổ sự hòa hợp với Đấng Tạo hóa và các thụ tạo để thay thế vào đó bằng những hành động sai trái về luân lý.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com