Mùa Chay 2018 bắt đầu với Thứ Tư Lễ Tro ngày 14/2 và kết thúc trước Thánh Lễ Tiệc Ly thứ Năm Tuần Thánh 29/3 đánh dấu một thời kỳ ăn năn, thống hối, chay tịnh và gia tăng công việc bác ái để chuẩn bị cho việc mừng Đại Lễ Phục Sinh vào ngày 1/4. Sau đây là một số điều chúng ta cần ghi nhớ thực hiện trong Mùa Chay này:

* Ăn Chay & Kiêng Thịt: (a) Những người Công giáo tuổi từ 14 trở lên phải kiêng thịt vào ngày thứ Tư Lễ Tro & các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay; (b) Những người Công giáo từ 18 tuổi trở lên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay vào ngày thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh. Vào những ngày ăn chay, các tín hữu được phép ăn một bữa no và hai bữa ăn nhẹ hơn để duy trì sức khoẻ, nhưng hai bữa ăn nhẹ này khi cộng lại không bằng một bữa ăn no. Ngoài ra, vào những ngày ăn chay, không được phép ăn thêm ngoài các bữa ăn đã được qui định.

* Bác Ái: Đề nghị những ai có công ăn việc làm, để dành ra 1 Mỹ kim mỗi ngày trong suốt 40 ngày Mùa Chay và đưa lại cho Giáo xứ vào cuối Mùa Chay để giúp người nghèo, đặc biệt là những người nghèo tại Việt Nam. Xin đến Quầy Tượng ảnh ở cuối Nhà thờ để lấy phong bì có ghi riêng cho mục đích này.

* Cầu Nguyện: Gia tăng việc cầu nguyện mỗi ngày cho cá nhân, gia đình, giáo xứ, Giáo hội hoàn vũ và thế giới.

* Đi Đàng Thánh Giá: Giáo xứ có tổ chức cuộc Đi Đàng Thánh Giá mỗi thứ Sáu Mùa Chay bắt đầu lúc 6 giờ 30 chiều và Thánh lễ ngay sau đó lúc 7 giờ tối. Riêng Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ có đi Đàng Thánh Giá ngoài trời bằng tiếng Anh vào 2 giờ chiều Chúa nhật Lễ Lá ngày 25/3.

* Xưng Tội: Trong Mùa Chay, ngoài 2 ngày Xưng Tội Mùa Chay của cả Giáo xứ lúc 7 giờ tối thứ Ba ngày 6/3 và thứ Ba ngày 13/3, hằng tuần các cha sẽ ngồi tòa giải tội vào mỗi sáng thứ Ba từ 9 đến 10 giờ sáng; các buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 6 giờ 30 chiều đến 7 giờ tối, và thứ Bảy từ 5 đến 6 giờ chiều. Những ai đau yếu không thể đến xưng tội được, có thể liên lạc với Văn phòng ở số điện thoại (972) 414-7073 để các cha có thể đến thăm viếng và giải tội.

* Tĩnh Tâm

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com