117 vị Tử đạo VN tuyển chọn từ con số 130 ngàn người bị giết: 96 người VN, 11 người Tây ban nha, 10 người Pháp. Người nước ngòai có 8 giám mục và 13 linh mục. Người VN có 37 linh mục và 59 giáo dân (1 chủng sinh, 14 thày giảng, 44 quan và lính, lý trưởng và cai đội, trùm và dân thường, đặc biệt là một bà mẹ liễu yếu đào tơ Anê Ðê.

117 vị đã được phong thánh bị giết với các hình khổ rất dã man: 75 vị bị chém đầu, 22 vị bị thắt cổ, 10 vị bị tra tấn và chết rũ tù, 6 vị bị thiêu sống, 3 vị bị phân thây từng mảnh, 1 vị bị xẻo từng miếng.

Thời kỳ xảy ra các cuộc tử đạo là từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, kéo dài 235 năm, có tất cả 42 cuộc bách hại lớn nhỏ: 7 lần thời Chúa Nguyễn tại miền Nam, 16 lần thời Chúa Trịnh tại miền Bắc, 6 lần thời Tây Sơn tại miền Nam và 3 lần tại miền Bắc, 6 lần đời vua Minh Mạng, 2 lần đời vua Thiệu Trị, và 5 lần đời vua Tự Ðức.

Trong số 117 vị được phong chân phước 4 lần:

Ðức Lêô XIII phong 64 vị ngày 27.05.1900

Ðức Piô X phong 8 vị ngày 15.04.1906

Ðức Piô X phong 2 vị ngày 02.05.1909

Ðức Piô XII phong 25 vị ngày 29.04.1951

Lễ phong hiển thánh lúc 9 giờ sáng ngày 19.06.1988, trước 8000 người VN từ 40 quốc gia trên thế giới kéo về Rôma, 11000 người Tây Ban Nha, 3000 người Pháp, rất đông giáo dân Ý và khách các nước, tại quảng trường Thánh Phêrô, với Ðức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II chủ tế, cùng đồng tế có 22 Hồng y và giám mục, trong đó có 1 giám mục VN.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com