Việc giữ chay Thánh Thể đã thành luật buộc có từ năm 1418 dưới triều Đức Giáo Hoàng Mactinô IV. Thời đó, người ta không được ăn và không được uống bất cứ cái gì kể cả nước lã từ nửa đêm cho đến khi rước lễ. Luật này phải giữ mãi cho đến năm 1953 khi Đức Giáo Hoàng Piô XII cho phép uống nước lã mà không phá chay Thánh Thể. Thời gian giữ chay không còn tính từ nửa đêm mà chỉ cần ba tiếng đồng hồ trước khi rước lễ đối với đồ ăn và rượu còn các đồ uống khác thì kiêng trước một tiếng. Vào năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI giảm thời gian giữ chay Thánh Thể còn một tiếng đồng hồ trước khi rước lễ và đó cũng là qui định hiện nay.

Giáo luật điều 919 quy định như sau:

1. Người nào muốn rước Thánh Thể, thì phải kiêng mọi thức ăn, thức uống, chỉ trừ nước lã và thuốc chữa bệnh, ít là khoảng một giờ trước khi rước lễ.

2. Tư tế cử hành Thánh Lễ hai hoặc ba lần trong cùng một ngày có thể ăn uống chút ít trước khi cử hành Thánh Lễ lần thứ hai hay lần thứ ba, dẫu không cách quảng một giờ.

3. Những người cao niên và bệnh tật, cũng như những người chăm sóc họ, có thể rước Thánh Thể, dù đã ăn uống chút ít trước đó không tới một giờ.

Việc giữ chay Thánh Thể là nhằm bày tỏ lòng tôn kính Mình Máu Thánh Chúa chứ không chỉ vì luật buộc. Vì thế phải hướng dẫn ngay cả cho trẻ em để chúng biết giữ chay Thánh Thể và biết tập hy sinh hãm mình để tỏ lòng yêu mến và kết hiệp với hy tế Thập giá của Chúa Giêsu.

Hiện nay, việc giữ chay Thánh Thể đã giảm bớt rất nhiều rồi nên phải tuân giữ những gì Giáo Hội đã quy địn

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com