Trên mộ Đức Hồng Y Tổng giám mục của TGP Westminster bên Anh quốc Herbert Vaughan (1832-1903) có khắc dòng chữ sau đây: “Tôi tớ vĩnh viễn của Đức Trinh Nữ Maria phúc lộc, vinh hiển và của Thánh Cả Giuse”.

Từ khi còn được bồng bế trên tay mẹ, Herbert đã được bà dạy cho biết mến Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Trót đời, người đã tỏ mình là tôi tớ nhiệt thành của Thánh Cả. Sự nghiệp lớn nhất của ngài là sáng lập tu hội truyền giáo Millhill mà ngài đặt dưới danh hiệu Thánh Giuse.

Ngài chạy đến cùng thánh nhân trong mọi trường hợp. Không biết là bao nhiêu tuần cửu nhật ngài và Hội Truyền giáo đã làm đề khấn thánh nhân và đã được ban nhiều ơn lạ lùng lắm. Khi có ai chúc mừng về một thành công, ngài luôn luôn từ tốn trả lời: “Thánh Giuse làm đó”.

Trong thời gian làm linh mục, một lần ngài viết thơ cho thân mẫu: “Con xin dâng mẹ một câu chuyện làm quà để nuôi dưỡng lòng kính mến Thánh Tổ phụ Giuse của mẹ … Số là chúng con rất cần một nguyện đường. Nhưng tiền bạc không có. Con bảo các học sinh hãy lãnh lấy công tác. Và ngày lễ Thánh Têrêxa, chúng con bắt đầu làm tuần chín ngày khấn Thánh Giuse. Được bốn ngày thì một người trước kia đã hai lần từ chối bỗng gởi tặng nửa số tiền cần thiết, lại dặn rõ là để kính Thánh Giuse, còn nửa kia, khi vừa hết tuần cầu nguyện thì có một ân nhân khác dâng nốt. Con ước có mẹ ở đây để mẹ con ta cùng ngồi nói chuyện đó, để mẹ thấy Thánh Giuse mau mắn giúp đỡ khi ta cầu khấn ngài là thế nào.”

Khỏi cần nói là ngôi nguyện đường đó xây rất mau và đã dâng kinh Thánh Cả.

Ngày khánh thành, Đức Hồng Y Manning (1808-1892) của Tổng Giáo phận Westminster đã được mời chủ tọa, lại bảo là ngăn trở không đến được. Cha Herbert cầu cùng Thánh Giuse, và Đức Hồng Y Manning đã đến như dự liệu.

Về vụ này cha Herbert viết: “Đó là dấu chỉ sự từ tâm và quyền thế Thánh Cả có sức uốn lòng người ta, vì phần phúc các linh hồn”

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com