Xin Ơn Toàn Xá cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục

Muốn xin Ơn Toàn Xá cho các linh hồn trong Luyện ngục, ngoài các điều kiện thông thường là Xưng tội, Rước lễ và Cầu nguyện theo ý chỉ Đức Giáo hoàng thì người tín hữu:

- Từ ngày 1/11 đến 8/11, mỗi ngày thăm nghĩa trang và cầu nguyện cho những người quá cố.

- Vào ngày Lễ Các Linh Hồn 2/11, viếng Nhà thờ cầu nguyện và đọc một Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính. Thời gian có thể được tính từ trưa ngày 1/11 đến nửa đêm ngày 2/11.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com