Tổng Giám Mục Joseph E. Kurtz, Giám mục Richard J. Malone và Tổng Giám mục Thomas G. Wenski

(Trên trang blog của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hôm thứ Sáu ngày 5/8/2016 có đăng một tuyên bố của Đức Cha Chủ tịch cùng hai vị giám mục chủ tịch hai ủy ban của Hội đồng Giám mục, có tựa đề “Chứng Tá Tín Hữu Về Hôn Nhân” như là một phản ứng đối với việc Phó Tổng thống Joe Biden làm chủ sự đám cưới đồng tính của 2 nhân viên làm việc trong Tòa Bạch Ốc tại tư gia của ông hôm 2/8/2016. Ông Biden là một người Công giáo.)

Các câu hỏi xoay quanh vấn đề hôn nhân và tình dục của con người đã được cảm nhận một cách sâu sắc nơi các gia đình cũng như các cộng đồng chúng ta. Chúng ta cùng hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc khẳng định phẩm giá bất khả xâm phạm của tất cả mọi người và vai trò quan trọng của Giáo Hội trong việc đồng hành với những người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô dấn thân trong việc giữ gìn phẩm giá cũng như ý nghĩa của định chế hôn nhân đó chính là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Hai sợi chỉ của phẩm giá con người cũng như phẩm giá của hôn nhân và gia đình sẽ liên kết với nhau. Khi một trong hai sợi chỉ ấy tách rời nhau, toàn bộ khối liên kết của tấm vải ấy cũng sẽ bị tháo rời nhau.

Khi một chính trị gia Công Giáo nổi tiếng công khai và tự nguyện hiện diện trong một buổi lễ long trọng cử hành nghi thức công nhận mối quan hệ của hai người đồng giới, dường như những giáo huấn của Giáo hội Công giáo về hôn nhân cũng như các nghĩa vụ luân lý tương ứng của người Công giáo trở nên lụn bại. Điều chúng ta hướng đến đó là việc phản đối thay vì chúng ta ở trong trạng thái trung lập hay đồng lõa với những điều trái với chân lý.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã rất rõ ràng trong việc khẳng định chân lý cũng như những giáo huấn của Giáo Hội Công giáo rằng mối quan hệ đồng giới không thể được coi là “trong bất kỳ cách nào tương tự hoặc thậm chí từ xa tương tự như kế hoạch của Thiên Chúa về định chế hôn nhân và gia đình” (1) Những luật mà xác định lại định chế hôn nhân để phủ nhận ý nghĩa cơ bản của nó là những luật mà người Công giáo phải phản đối, kể cả việc thi hành sau khi những luật này được thông qua (2) Những hành động làm chứng như vậy luôn luôn là vì công ích chung.

Trong chuyến viếng thăm đáng chú ý của Đức Thánh Cha Phanxicô tới đất nước chúng ta hồi năm ngoái, Ngài đã nhắc nhở chúng ta rằng tất cả các chính trị gia “được mời gọi là để bảo vệ và giữ gìn phẩm giá của tất cả các đồng bào qua việc theo đuổi không mệt mỏi những đòi hỏi của công ích, vì đây chính là mục đích chính của tất cả những người làm chính trị” (3) Các chính trị gia Công giáo nói riêng được mời gọi để dấn thân cho “một cam kết anh hùng” nhân danh công ích và để “nhận ra trách nhiệm nặng nề của họ trong xã hội để ủng hộ cho những luật pháp được hướng bởi những giá trị cơ bản của con người và phản đối những luật pháp và chính sách vi phạm công ích chung” (4).

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com