Trong nếp sống đức tin Công Giáo việc lần chuỗi mân côi là một cung cách cầu nguyện sống động hướng tâm hồn cùng cả cơ quan thân xác trí khôn, môi miệng, hơi thở, đôi con mắt, đôi bàn tay, đôi chân qùi gối hay đứng hướng về Thiên Chúa qua 4 mùa: Vui, Thương, Mừng và Sự sáng gợi nhớ suy niệm những chặng đường đời sống của Chúa Giêu Kitô xưa kia trên trần gian.

Đức Mẹ Maria đóng giữ vai trò quan trọng chính yếu trong chương trình cuộc đời Chúa Giêsu trên trần gian khi xưa. Vì thế, 50 lời kinh Kính mừng Ave Mria ca ngợi cùng cầu xin Đức Mẹ phù hộ cho mang tâm tình lòng vui mừng biết ơn, lòng thương cảm với cuộc Đức Mẹ đã sống khiêm nhượng chịu đựng những đau khổ, để cho chương trình của Thiên Chúa được thực hiện nơi con người trần gian.

Kinh mân côi đã có từ thời Trung Cổ ở các nhà Dòng, và từ thế kỷ 12, chuỗi kinh mân côi được gọi là chuỗi kinh lạy Cha.

Theo truyền thuyết thuật kể lại Thánh Đaminh, người lập Dòng Thuyết giảng, được Đức Mẹ Maria hiện ra năm 1208 đã trao cho ngài sứ mạng cổ vũ lòng sùng kính lần hạt mân côi như vũ khí chống lại lạc thuyết Albigensen đang hoành hành chống đạo thời đó.

Tháng Năm 1479 Đức Giáo Hoàng Sixtus IV ấn định việc đọc kinh mân côi cầu nguyện hằng ngày.

Tháng Chín 1569 Đức Giáo Hoàng Pius V ấn định công thức đọc kinh lần chuỗi mân côi như ngày hôm nay trong toàn thể Giáo hội: sau mỗi ngắm đọc một kinh lạy Cha và 10 kinh kính mừng, cùng Kinh Sánh danh sau mỗi 10 kinh Kính mừng.

Đức Giáo

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com