1. Tìm nơi yên tĩnh để đặt máy tính hoặc TV.

2. Thắp nến để thêm lòng tôn kính và sốt sắng.

3. Lắng đọng tâm hồn để dọn mình trước Thánh Lễ.

4. Trang phục xứng hợp tuy đang ở nhà mình.

5. Tắt điện thoại và các thiết bị gây chia trí.

6. Tham dự Thánh Lễ cách tích cực, đối đáp xứng hợp, theo dõi các bài đọc Thánh Kinh, nghe giảng, đứng hoặc ngồi (và quỳ gối nếu có thể) theo nghi thức Thánh Lễ.

7. Không ăn uống.

8. Không trò chuyện với người trong nhà mình.

9. Thay vì Rước lễ thật, hãy đọc Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng, chú ý đến từng lời cầu nguyện trong Kinh.

10. Sau Thánh Lễ, đọc "Lời Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh" để cầu xin thêm cho các bệnh nhân, các nhân viên y tế và những người đang gặp khó khăn.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com