Ơn Toàn Xá Cho Những Ai Tham Dự Hay Hiệp Thông Trong Lời Cầu Nguyện Với Đại Hội Gia Đình Thế Giới Ở Dublin

Trong một thông báo hôm thứ Hai ngày 21 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống của Tòa Thánh đã cho biết, những người Công Giáo tham dự Đại Hội Gia đình Thế giới lần thứ 9 tại Dublin, thủ đô Ái Nhĩ Lan, và cả những ai không thể tham dự được nhưng cầu nguyện chung với gia đình trong thời gian Đại hội diễn ra từ 21 đến 26 tháng Tám có thể nhận được ơn Toàn Xá.

Ơn Toàn Xá là ân xá Giáo hội ban cho các tín hữu nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và các Thánh, nhằm tha tất cả mọi hình phạt gây ra bởi tội lỗi cần phải đền bù, dù các tội lỗi ấy đã được thứ tha trong Bí Tích Hòa Giải. 

Chủ đề của Đại Hội Gia đình Thế giới tại Dublin, thủ đô Ái Nhĩ Lan, mà Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự, là “Tin Mừng của Gia Đình: Niềm Vui cho Thế Giới.”

Sắc lệnh ban ơn Toàn Xá được ký bởi Đức Hồng Y Mauro Piacenza, là Chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao, cho biết ơn Toàn Xá lần này được ban phát cho tất cả những người Công Giáo, bất kể họ ở đâu, nếu họ cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha cho gia đình.

Một cách cụ thể, những người vì hoàn cảnh không thể đến Dublin để tham dự Đại Hội Gia đình Thế giới vào tháng 8 vẫn có thể nhận được ơn Toàn Xá, “nếu hiệp thông thiêng liêng với các tín hữu hiện diện ở Dublin, cầu nguyện chung trong gia đình và đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và những lời cầu nguyện đạo đức khác” cho sự thánh hóa các gia đình thế giới.

Để nhận được ơn Toàn Xá này các tín hữu còn phải tuân giữ các qui tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha “cho sự thánh hóa của các gia đình, theo gương thánh gia của Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse” và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. 

Hiện nay, đã có khoảng 22,000 người ghi danh tham gia Đại Hội Gia đình Thế giới. Họ đến từ 103 quốc gia và một nửa trong số những người ghi danh đến từ bên ngoài Ái Nhĩ Lan. Trong số những người đã ghi danh có 28% dưới 18 tuổi. Không kể Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới là biến cố chuyên biệt cho người trẻ, Đại Hội Gia đình Thế giới là một trong các biến cố có tỷ lệ thanh niên cao nhất.

Cũng cần nên biết thêm, Đại Hội Gia Đình Thế Giới sẽ diễn ra trong bối cảnh đáng buồn khi đa số người dân Ái Nhĩ Lan trong một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào ngày thứ Sáu 25 tháng 5 vừa qua, đã đồng ý bãi bỏ Tu chính án thứ 8 trong Hiến pháp hiện nay cấm phá thai trừ phi sức khỏe người mẹ bị nguy hiểm.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com