LIÊN CA ĐOÀN DALLAS-FORT WORTH & THAY ĐỔI GIỜ LỄ CHIỀU THỨ BẢY 15/9 - 5:00PM

 

Năm nay, Ngày Truyền Thống hằng năm của Liên Ca Đoàn Dallas-Fort Worth lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào chiều thứ Bảy ngày 15/9.     Đây là một ân phúc cho Giáo xứ khi mừng kỷ niệm Năm Ngân Khánh cùng với 5 hội đoàn khác, trong đó có ca đoàn Augustinô và ca đoàn Trinh Vương.

   Để có đủ thời gian cho những ca đoàn của các Giáo xứ Việt Nam thuộc 2 giáo phận trình diễn Thánh ca sau Thánh lễ, giờ lễ chiều thứ Bảy ngày 15/9 sẽ được dời sớm hơn 1 tiếng tức là 5 giờ chiều thay vì 6 giờ chiều như thường lệ. Việc thay đổi giờ lễ này chỉ có vào ngày 15/9 mà thôi.

Xin mọi người lưu ý và nhắc nhở những người trong gia đình tham dự Thánh lễ chiều thứ Bảy 15/9 cho đúng giờ.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com