Vài Con Số Thống Kê Tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Panama

 Trong Thông cáo báo chí gởi cho các ký giả tham gia tường thuật Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 34 diễn ra tại Panama từ ngày 22 đến 27 tháng 1 với chủ đề: “Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1:38), Ban Tổ chức cho biết:

- Tính cho đến 7 giờ tối ngày 22 tháng Giêng năm 2019, hơn 100,000 người hành hương từ 156 quốc gia đã ghi danh tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, trong đó có hơn 12 ngàn người trẻ từ Hoa Kỳ. Dự trù có đến 500 ngàn người tham dự Thánh lễ Bế mạc do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ tế vào Chúa nhật 27/1.

- Có 480 Giám Mục ghi danh tham dự, trong đó có 32 giám mục từ Hoa Kỳ. Theo dự trù có 380 Giám Mục phụ trách các lớp giáo lý tại 137 trung tâm giáo lý, bằng 25 ngôn ngữ.

- Có 20,000 tình nguyện viên Panama và 2,445 tình nguyện viên quốc tế đang phục vụ. Các quốc gia có số lượng tình nguyện viên quốc tế nhiều nhất là Colombia, Brazil, Costa Rica, Mễ Tây Cơ và Ba Lan.

- Có đến 2,500 nhà báo tham gia tường thuật Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com