Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp Đến Vùng Dallas

 

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin trân trọng thông báo đến quý thính giả của đài. Kể từ ngày mồng 01 tháng 02 năm 2019, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ phát sóng một tiếng mỗi ngày, tại vùng Dallas Fort Worth, trên làn sóng VIETRADIO KBXD 1480 AM, vào mỗi ngày trong tuần, từ 2-3 giờ chiều. Xin mọi người nhớ đón nghe.

Mọi ý kiến đóng góp và ủng hộ cho chương trình Radio, xin quý thính giả liên lạc với chúng tôi ở địa chỉ:

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp

2458 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90806

Điện thoại: 562-988-7997

Email: radioducmehangcuugiup@gmail.com

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com